Čeká nás revoluce v evidenci skutečných vlastníků? II. díl - Dopady nezapsání skutečného majitele

Do legislativního procesu vstupuje nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Zákon zavádí zásadní omezení skutečného majitele, který není zapsaný v evidenci, a zavádí pokuty pro společnosti, které se o zápis svých skutečných majitelů nepostarají.

Eva Dvořákováadvokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Soudy budou mít nově možnost z úřední povinnosti zahájit tzv. řízení o nesrovnalosti, pokud jim bude oznámeno, že údaje v zápisu v evidenci neodpovídají skutečnosti nebo pokud společnost svého skutečného majitele vůbec nezapsala. Nesrovnalost soud zapíše do evidence. Dokud nesrovnalost trvá, nejsou vymahatelná práva a povinnosti, na základě kterých skutečný majitel získává prospěch nebo uplatňuje koncový vliv.

Pokud skutečný majitel není zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí mu společnost vyplatit zisk a takový majitel nesmí vykonávat hlasovací práva. To platí i v případě, že zisk je vyplácen / hlasovací práva vykonává právnická osoba, pokud společností ví, že skutečný majitel takové právnické osoby není zapsán v příslušné evidenci. Pokud nebude zisk vyplacen ani do konce účetního období, právo na výplatu zisku zcela zaniká a nevyplacené prostředky se převedou na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zásadní novinkou je také zavedení pokut. Pokud společnost na výzvu soudu nezapíše skutečného majitele do evidence, případně pokud nezajistí, aby údaje zapsané v evidenci odpovídaly skutečnosti, hrozí jí pokuta až 500.000,- Kč. Stejnou pokutu pak lze uložit také skutečnému majiteli, který neposkytne společnosti součinnost s jeho zápisem do evidence.

***

Jak je patrné, evidence skutečných majitelů se z administrativní zátěže bez valného dopadu pro subjekty stává zásadní evidencí. Pokud ji budou společnosti i nadále ignorovat, hrozí jim peněžité sankce a zásadní dopady na jejich fungování. Vývoj zákona v legislativním procesu budeme i dále sledovat a o jeho přijetí a konečném znění budeme informovat.

Tento článek je pokračováním k tématu navrhované novely zákona o evidenci skutečných majitelů ze dne 27. listopadu. 2019, viz Čeká nás revoluce v evidenci skutečných vlastníků?

Zdroj: bnt journal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři