Jak COVID-19 ovlivní rodinně právní vztahy v otázkách a odpovědích

Platí i v době epidemie onemocnění Covid – 19 rozsudky a dohody o styku rodičů s dětmi? Mám dítě v péči, ale teď nechodí do školy. Můžu pro něho zajistit hlídání jinou osobou? Mám dítě ve střídavé péči a o víkendu bych je měla předat otci, který byl lyžovat v Itálii. Co mám dělat? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky najdete v následujícím příspěvku.

JUDr. Daniela Kovářováprezidentka Unie rodinných advokátů

Platí i v době epidemie onemocnění Covid – 19 rozsudky a dohody o styku rodičů s dětmi?

Obecně platí. Výjimečná doba však žádá i výjimečná řešení. Současná opatření vyvolávají nutnost nestandardních přístupů. Zapomeňte na spory a zkuste se s druhou stranou domluvit. Není třeba vždy trvat na formalitách.

Mám dítě ve střídavé péči, které si vyzvedáváme vždy po skončení školní docházky ve škole. Co mám teď dělat, když dítě do školy nechodí?

Berte současný stav jako příležitost. Kontaktujte druhého rodiče a nabídněte mu alternativy. Můžete si dítě předat v polovině cesty, u vás, u něj nebo před školou. Možná mu naopak ulehčíte situaci.

Mám rozsudek s podrobnou úpravou péče a styku, nemůžu v něm najít řešení pro výjimečnou situaci, jaká teď panuje. Mám podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření?

Žádný rozsudek ani zákon nemůže pamatovat na vše, co se může přihodit. Jasné řešení koronavirové situace pro vztahy rodičů k dětem nikdy nedostanete. Než se obracet na soud, je vhodnější pokusit se o dohodu s druhým rodičem. Možná se dříve nezdařila, ale teď je přece jenom jiná situace. Zkuste využít mediace. Seznam mediátorů najdete zde.

Podle rozsudku mám platit výživné vypočtené podle mého dřívějšího platu. Teď jsem však kvůli akutní situaci doma a pobírám jen 60 % tehdejšího platu. Co mám dělat?

Můžete se obrátit na soud, ovšem soudní řízení trvá průměrně tři měsíce. Formou předběžného opatření vám soud výživné nesníží. Doporučuji kontaktovat druhého rodiče a situaci mu vysvětlit. Výše výživného primárně vyplývá ze zákona, který počítá s tím, že při změně situace se výživné mění. Je ovšem třeba také zohlednit, kdy vám soud naposledy výživné stanovil. Pokud to bylo loni nebo letos, mohl byste projednat s rodičem snížení výživného třeba o 30 %. Pokud soud rozhodl před delší dobou, je třeba vzít v úvahu, že během let vzrostly i potřeby dítěte.

Mám dítě v péči, ale teď nechodí do školy. Můžu pro něho zajistit hlídání jinou osobou?

Jistě. Zákonný zástupce může svěřit dítě i jiné osobě. Možná je stávající situace vhodná ke kontaktu dítěte s druhým rodičem.

Mám dítě ve střídavé péči a o víkendu bych je měla předat otci, který byl lyžovat v Itálii. Co mám dělat?

S ohledem na stávající situaci z opatrnosti doporučujeme dítě nepředávat a navrhnout otci pro nejbližší období náhradní formu styku prostřednictvím Skypu, telefonu, e-mailu, face-time, aplikace WhatsApp apod.

Syn zemřel a snacha nám odmítá umožnit styk s vnoučaty. Chtěli bychom podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření. Dá se taková návrh podat i v období nouzového stavu?

Podmínky nouzového stavu neomezují podávání návrhů ani právo občanů obracet se k soudu. Aktuální situace však není vhodná pro podávání podobných návrhů. Není pravděpodobné, že vám soud vyhoví s ohledem na riziko nákazy, které hrozí starším občanům. Doporučujeme sledovat aktuální situaci a vzniklý čas využít k vylepšování vztahů se snachou.

Pozorně sleduji všechna doporučení a mám strach o své staré rodiče. Důrazně jsem jim doporučil, aby nevycházeli z domova a nenavštěvovali prostory s větším počtem lidí, ale oni mě nechtějí poslechnout. Co mám dělat? Jak jim to mám nařídit? Chtějí, abych je navštívil, mně se však zdá, že je v jejich zájmu, abych s nimi komunikoval jen elektronicky.

Epidemiologové adresují občanům doporučení, nicméně rozhodování v konkrétních situacích záleží na každém svéprávném dospělém člověku. Nejsou-li rodiče zbaveni svéprávnosti, event. pokud není jejich svéprávnost omezena, nemůžete jim nic nařizovat ani jim přikazovat. I když jsou skupinou náchylnější k nákaze, o svém životě mají právo rozhodovat sami.

Byli jsme s manželem domluveni, že kvůli jeho podnikání zúžíme společné jmění manželů. Máme na příští týden dohodnutý termín u notáře, ale manžel je v od včerejška karanténě. Co máme dělat?

Doporučuji odložit všechny neakutní úřední záležitosti na pozdější dobu. Nouzový stav nejspíš brzy pomine a všechno dění ve státě se vrátí do běžného stavu. Notářský zápis o zúžení společného jmění manželů stejně musejí podepsat oba manželé. Bez podpisu vašeho muže nebude mít listina všechny náležitosti a notář ji nevloží do elektronické evidence.

Mám předvolání k soudu na příští týden jako svědek u velké trestní věci s mnoha obžalovanými, není mi však dobře, kašlu a smrkám a bojím se, že se zhorší můj stav a sám nakazím další návštěvníky soudu. Mohu se omluvit?

Sledujte bezpečnostní situaci, není vyloučeno, že současný stav nouze bude ještě zpřísněný. Zatím soudní jednání probíhají, byť na některých soudech jen vyhlašují rozhodnutí bez přítomnosti účastníků. S ohledem na váš zdravotní stav a aktuální rizika doporučuji zaslat soudu omluvu z jednání, což se v těchto dnech stává běžnou záležitostí. Mohlo by se stát, že by váš stav vyvolal na soudě bezpečností riziko a všichni účastníci by kvůli vám byli umístěni do karantény. Na druhé straně soud možná hlavní líčení s mnoha účastníky zruší právě s ohledem na podmínky nouzového stavu.

Před čtyřmi měsíci jsem porodila syna, jeho otec se však k němu nehlásí. Měla jsem v úmyslu v tomto období podat návrh na určení jeho otcovství, ale nyní se bojím nákazy a nic vyřizovat se soudy ani na úřadech nechci. Slyšela jsem však o nějakých lhůtách, které bych mohla prošvihnout. Musím spěchat?

Pro učení otcovství nestanoví naše právo žádné lhůty. Nemusíte tedy nikam pospíchat. Počkejte, až nákaza a s ní všechna omezení pominou. Nic vám neuteče. Pokud otcovství posléze svým rozsudkem potvrdí soud, výživné na dítě dostanete vyplacené zpětně za dobu až tří let.

Jsem ženatý, nicméně s manželkou už nějakou dobu nežiji, oba máme nové partnery. Nyní jsem se dověděl, že manželce se v listopadu narodilo dítě, jehož otcem je její nový partner, v rodném listě však jako otec figuruji já. Nechci být otcem dítěte, které není moje. Rád bych popřel otcovství, ale slyšel jsem, že teď soudy ani znalci nebudou pracovat. Co mám dělat?

Informace není správná, soudy zatím pracují. Důležitější však je, že na rozdíl od předchozího dotazu občanský zákoník stanoví pro popírání otcovství šestiměsíční lhůtu, která začíná běžet od okamžiku, kdy jste se dověděl o narození dítěte. Hlídejte si tedy konec lhůty a postarejte se, abyste doručil návrh na popření otcovství k soudu před uplynutím lhůty. Advokáti svou činnost neomezili a stále fungují, seznam rodinných advokátů zabývajících se podobnými záležitostmi najdete na stránkách České advokátní komory (https://vyhledavac.cak.cz/) nebo Unie rodinných advokátů (http://www.uracr.cz/home/clenove).

S otcem dítěte jsme se rozešli, soud dítě rozsudkem svěřil do mé péče a otci upravil styk. My spolu docela vycházíme a v současné krizové době, když dítě nechodí do školy, by se nám hodil jiný režim než ten, který stanovil soud. Můžeme se dohodnout sami nebo musíme počkat, až změnu schválí soud?

Vždy je lepší, když se rodiče dohodnou, navíc žádné soudní rozhodnutí nemůže pamatovat na všechny případy a situace, které přinese život. Rodiče se mohou dohodnout o dítěti i jinak, než jak rozhodl soud rozsudkem, byť v časech míru právníci doporučují, aby jednou založené soudní rozhodnutí opět změnil soud. Pro ty nedůvěřivé by bylo pochopitelně lepší mít dohodu zachycenou alespoň na papíře. Můžete si ji sepsat sami nebo o sepsání požádat orgán sociálně právní ochrany dětí či rodinného advokáta. Další možností je později, až koronavirové období skončí, obrátit se na soud a požádat jej, aby vaši ústní či písemnou dohodu schválil. Věřím však, že krizová situace pomůže i dalším rodičům překonat vzájemné spory a domlouvat se o společném dítěti bez pomoci soudu, jak se to podařilo vám.

Máme s manželem starší rodiče, kteří bydlí na vesnici. Každý víkend za nimi jezdíme, vozíme jim nákup a pomáháme s drobnými opravami domu. Nyní si nevíme rady. Média doporučují omezit kontakt se seniory s ohledem na to, že patří do rizikové skupiny. Naši rodiče nás však vidět chtějí. Co je tedy lepší? Poradíte?

Jasné rady a návody v tomto případě neexistují. Doporučujeme promyslet, zda hrozí u vašich rodičů větší riziko nákazy (například jsou-li nemocní nebo oslabení). Na druhé straně je lidská sounáležitost lékem na samotu a opuštěnost. Patrně by moje rada zněla jinak, kdyby se sami rodiče obávali o své zdraví a doporučovali vám zůstat doma. V tomto případě bych se přikláněla k návštěvě, protože dobré rodinné vztahy mívají hojivý vliv i na průběh nemoci.

Unie rodinných advokátů doporučuje svým členům poskytovat zdarma akutní telefonické konzultace klientům v rodinných věcech v souvislosti s řešením současné krize. 

Článek byl publikován na stránkách Advokátního deníku. 


Hodnocení článku
61%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři