Johnny Depp a Amber Heard nás učí rozdíly mezi angloamerickou a kontinentální evropskou právní kulturou - část I.

Co mají společného pirát, přítelkyně Aquamana, uříznutá špička prstu a 💩 v posteli?

spolupracující redaktor, advokát ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
Foto: Fotolia

Všechno z toho je součástí skutečné telenovely, která se odehrává u soudů v americké Virginii. Zvláště první dny soudního jednání byly tak velkolepé, že přitahovaly obrovskou pozornost médií, včetně těch evropských. Během nich totiž bylo mj. přehráno video, na kterém Johnny Depp pod vlivem omamných látek dělá výtržnosti ve svém bytě, četla se osobní komunikace mezi účastníky a byly prezentovány psychologické zprávy ohledně každého z protagonistů. Asi nejkurióznějším momentem bylo, když Depp tvrdil, že jeho bývalá manželka umístila do jejich manželské postele lidské výkaly (údajně proto, že přišel pozdě na její oslavu).

To, že se mezi zmíněnými hvězdami filmových pláten odehrává nějaký spor, vědí snad všichni, kdo mají přístup k internetu. Zdaleka ne každý už ale ví, o co ve sporu vůbec jde. Co přesně je v sázce z právního hlediska? Jaká je právní situace v USA a jak se liší od té české? Proč celá soudní jednání přenáší televize? Proč případ posuzuje porota? A jaké jsou šance na úspěch v případě milionových odškodnění? To vše jsou otázky, které mohou člověka napadnout při sledování tohoto poněkud bizarního případu a na které naleznete odpověď v tomto příspěvku. V tomto příspěvku Vám především vysvětlíme, o čem je soudní proces mezi Johnnym Deppem a Amber Heard, a ukážeme si na něm rozdíly mezi českým a americkým právem (jak hmotným, tak procesním).

Čeho se domáhá Johnny Depp?

Johnny Depp a jeho bývalá manželka Amber Heard vedou několikaletou soudní bitvu, v níž se vzájemně obviňují z pomluvy a domácího násilí. Johnny Depp podal 11. dubna 2019 žalobu na Amber Heard kvůli článku, který napsala v prosinci 2018 pro deník Washington Post pod názvem „Vystoupila jsem proti sexuálnímu násilí – a čelila hněvu naší kultury. To se musí změnit.“ („I spoke up against sexual violence – and faced our culture’s wrath. That has to change.“). Johnny Depp není v článku jmenován, přesto tvrdí, že ho článek očerňuje. 

Depp se ohrazuje proti údajným smyšleným výrokům své exmanželky, které poškodily jeho pověst a zničily jeho hereckou kariéru. V důsledku zveřejněného článku přišel o role v pokračování filmů Piráti z Karibiku a Fantastická zvířata. 

Z těchto důvodů Depp žaluje svou bývalou manželku o náhradu škody („compensatory damages“) v podobě ušlého zisku, a to ve výši 50 milionů dolarů + o sankční náhradu škody (tzv. „punitive damages“) v maximální zákonem povolené výši, nejméně však ve výši 350 tisíc dolarů. (Přeloženo do našich poměrů by se dalo říci, že se Depp domáhá náhrady škody a peněžitého zadostiučinění za zásah do osobnosti.)

Čeho by se mohl Depp domáhat v našich končinách

Lidé, jejichž čest byla dotčena, mohou v České republice využít právních prostředků, které obecně slouží k ochraně osobnosti člověka. Tyto právní prostředky vycházejí jednak z právních předpisů veřejného práva, jednak z občanského zákoníku (případně zvláštních soukromoprávních předpisů). 

Do prvně zmíněné skupiny spadá kupříkladu institut odpovědi podle tiskového zákona. Ten umožňuje, aby se každý, o kom určité periodikum otisklo nepřesné či nepravdivé skutkové tvrzení,[1] mohl domáhat, aby dané periodikum posléze otisklo odpověď dotčené osoby, v níž budou předmětné informace vyvráceny nebo uvedeny na pravou míru. Tohoto institutu by Johnny Depp mohl využít i jako obranu proti pomlouvačnému článku své bývalé manželky, pokud by vyšel v tuzemském periodiku (třeba v Lidových novinách nebo v Blesku). Musel by však splnit zákonné podmínky: především by musel doručit žádost o uveřejnění odpovědi do 30 dnů od uveřejnění daného článku a zároveň by v odpovědi nemohl na oplátku např. vyzradit nějakou tu špínu na Amber Heard. 

Podle občanského zákoníku ve spojení s občanským soudním řádem je zase možné se proti dotčení osobnosti člověka bránit prostřednictvím předběžného opatření a posléze také prostřednictvím žaloby na zdržení se zásahu nebo na odstranění jeho následků & na odčinění nemajetkové újmy (popř. též na náhradu související škody či na vydání bezdůvodného obohacení). 

V oblasti klasického nároku na náhradu škody (tedy „compensatory damages“) platí v USA v zásadě stejné předpoklady odpovědnosti jako u nás. Hlavní funkcí compensatory damages je odškodnění. Zároveň i v USA musí být žalobce požadovat náhradu v přesné nebo alespoň určitelné výši. V Deppově případě představují compensatory damages ty peníze, o které přišel v důsledku svého neobsazení v pokračováních Pirátů z Karibiku a Fantastických zvířat (objem těchto peněz vyčíslil Depp na 50 milionů dolarů, tedy přes 1,25 miliardy českých korun). 

Nebylo už v minulosti právně rozhodnuto, že Depp může být obviňován z domácího násilí?

Je pravda, že už v roce 2018 zažaloval Depp, poté, co byl v jednom článku britského bulvárního deníku The Sun označen za „bijce manželek“ (wife beater), šéfredaktora a vydavatele tohoto periodika a zásah do osobnosti v podobě pomluvy. Když se v roce 2020 v Londýně konal soudní proces proti Deppovi, bylo na The Sun, aby prokázal, že zveřejněný výrok o Deppovi byl pravdivý. The Sun spor vyhrál. 

Britský soud totiž dospěl k závěru, že obvinění se podařilo prokázat „s převahou pravděpodobnosti“ (on the balance of probabilities).[2] Soudy v USA nicméně nejsou tímto rozhodnutím vázány proto, že nynější řízení má jiné účastníky (v Londýně Depp žaloval The Sun, nyní žaluje Heard, jež stranou londýnského řízení nebyla) – není proto dána překážka věci rozhodnuté.

Co požaduje Amber Heard ve vzájemné žalobě?

Heard podala 10. srpna 2020 proti Deppovi vzájemnou žalobu, v níž ho obvinila, že proti ní zorganizoval „pomlouvačnou kampaň“. Jeho žalobu označila za pokračování zneužívání a obtěžování z jeho strany. Tvrdí, že článek v deníku Washington Post se týká „věcí veřejného zájmu“ a je chráněn prvním dodatkem americké Ústavy (o svobodě projevu). 

Heard také požaduje náhradu škody („compensatory damages“) ve výši maximálně 100 milionů dolarů. Stejně jako Depp navíc žádá odškodnění v podobě „punitive damages“ v maximální zákonem povolené výši, minimálně však ve výši 350 tisíc dolarů.

Proč se případ řeší ve Virginii, když Depp i Heard žijí v Kalifornii?

Je to taktika Deppových právníků, kteří využili možnosti vybrat si z více příslušných soudů ten, který se jim nejvíc hodil. V Kalifornii, kde Depp a Heard žijí, by totiž měl Depp zřejmě menší šanci na úspěch. Je tam totiž přísnější úprava ohledně tzv. anti-SLAPP[3] a hrozilo by, že se tento případ ani nedostane před porotu (a že se soud žalobu zamítne během několika týdnů).

Oproti tomu ve Virginii je právní úprava o poznání méně přísná. Deppův právní tým proto argumentoval ve prospěch závěru, že by se řízení mělo konat ve Virginii, kde sídlí redakce listu Washington Post a kde je tento plátek i tištěn (a kde tedy došlo ke škodní události).

Kde a jak je v USA regulována svoboda projevu?

V USA je svoboda projevu hájena zřejmě silněji než u nás. Neexistují pro ni žádné pevné limity. Je tedy v podstatě jen a pouze na uvážení soudů, zda v konkrétním případě svoboda projevu ustoupí do pozadí, či nikoli. Konkrétně to znamená, že v USA se prosadí svoboda projevu i tam, kde by u nás převážila ochrana osobnosti dotčené osoby. 

Co musí Johnny Depp v řízení prokázat?

Depp toho musí prokázat docela hodně. Ten, kdo žaluje z důvodu zásahu do osobnosti, totiž musí zejména prokázat nepravdivost určitého skutkového tvrzení. 

Ve Spojených státech je navíc pro veřejně známé osoby unesení důkazního břemene (pokud chtějí vyhrát soudní spor na ochranu osobnosti) náročnější než u řadových občanů. Depp totiž musí prokázat, že žalovaná Heard jednala se „skutečným zlým úmyslem" („actual malice“). To zjednodušeně znamená, že Depp musí prokázat, že jeho exmanželka činila svá prohlášení buď s vědomím, že jsou nepravdivá, nebo bez ohledu na jejich ne/pravdivost. 

Pokračování článku si můžete přečíst zde.


[1] Skutkovým tvrzením se rozumí tvrzení o vnějším světě, jehož pravdivost je možné ověřit. Vedle toho existují i hodnotové soudy, které představují subjektivní stanoviska, u nichž nelze ověřovat pravdivost, ale jen jejich přiměřenost; a dále existují hybridní výroky, jež jsou kombinací skutkových tvrzení a hodnotových soudů. 

[2] Jedná se o obecný důkazní standard v anglickém civilním právu – nejde tedy o zjištění se stoprocentní jistotou.

[3] SLAPP je zkratka pro „strategic lawsuit against public participation“, tedy např. žaloba na ochranu osobnosti. Anti-SLAPP je obrana proti SLAPPu, a to skrze poukázání na svobodu projevu. V Kalifornii se pravděpodobnost úspěchu takové žaloby posuzuje již na samém počátku řízení. Pokud je toto posouzení negativní, může být žaloba velmi rychle zamítnuta, aby se zabránilo útokům na svobodu projevu. Ve Virginii žádné takové předběžné posouzení neexistuje. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články