Předběžné opatření ve věci zákazu očkování proti COVID-19 nezletilého dítěte bez souhlasu druhého rodiče

Vzhledem k aktuálnosti očkování nezletilých dětí proti COVID-19 došlo nejen mezi rodiči rozvedenými ke sporům, zda nezletilé dítě naočkovat či nikoliv. O návrhu na vydání předběžného opatření rozhodoval v prosinci také Obvodní soud pro Prahu 7.

advokátka, advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.
Očkování, injekce, vakcína
Foto: Pixabay

Dle soudu je očkování nezletilého dítěte třeba apriori považovat za léčebný zákrok, který je ve smyslu § 877 o. z. záležitostí pro nezletilé dítě významnou, na níž se rodiče musí shodnout a v případě neshody rozhodne k návrhu některého z nich soud. Dle soudu je to otázka, na které se musí shodnout oba rodiče a bude se rozhodovat ve věci samé.

K meritu

Otec zcela bez vědomí matky a diskuze s ní či lékařem nechal naočkovat jedno z dětí. U druhého, mladšího, se chce na rozhodnutí také podílet a vědět o něm.

Z odůvodnění: Očkování nezl. je třeba apriori považovat za léčebný zákrok, který je ve smyslu § 877 o. z. záležitostí pro nezletilé dítě významnou, na níž se rodiče musí shodnout a v případě neshody rozhone k návrhu některého z nich soud. Ze shora uvedených listin je zřejmé, že otec, minimálně v případě nezletilého syna, již nerespektoval nesouhlasné stanovisko matky ohledně očkování proti Covid-19 a její souhlas si nezajistil ani formou soudního rozhodnutí (nahrazení souhlasu). Soud tak má za prokázané, že je třeba ve vztahu k očkování nezl. upravit zatímně poměry účastníků a nařídil předběžné opatření uvedené ve výroku I. Matka je povinna podat ve stanovené lhůtě návrh ve věci samé.

Častý dotaz zní na petit, níže přikládám. Rovněž je potřeba složit jistotu ve výši 10.000 Kč.

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl samosoudcem ve věci

nezl:

o návrhu matky na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje toto předběžné opatření:

Otci, ______ se zakazuje nechat očkovat nezl. _______nar. proti COVID-19, bez souhlasu atky, a to do právní moci rozhodnutí ve věci samé.

II. Podle § 12 odst. 2 z. ř. s. se matce, ukládá, podat ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení, k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, návrh na zahájení řízení ohledně očkování nezletilé proti Covid-19, tedy ve věci pro nezletilou významnou, na níž se rodiče nemohou dohodnout, jinak toto předběžné opatření zaniká (§ 77 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ).

III. Podle § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, se nezl., pro řízení o návrhu matky na nařízení předběžného opatření, opatrovníkem ustanovuje Městská část Praha 7, se sídlem U Průhonu 1338/38, Praha 7, a to s ohledem na místo trvalého pobytu.


Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články