zdravotnictví

Rozhovor: Barbora Steinlauf - Práva pacientů se často nedodržují
Barbora Steinlauf

Rozhovor: Barbora Steinlauf - Práva pacientů se často nedodržují

Bojuje za to, aby rodiče mohli být v nemocnicích jako doprovod hospitalizovaného dítěte. Zastává se pacientů, jimž pojišťovny nechtějí uhradit mimořádnou léčbu. Zaměřuje se na práva pacientů v závěru jejich života... Právo a zdravotnictví se protínají v mnoha rovinách a ve všech najdete advokátku Barboru Steinlauf. Brzy představí nový projekt, který má pomoci s právní osvětou v oblasti paliativní péče. Inspiraci nyní sbírá na stáži v USA.

Odpovědnost za újmu a kvalita zdravotní péče s přihlédnutím k zahraniční zkušenosti
Zdravotnictví, zdravotní služby, lékař.

Odpovědnost za újmu a kvalita zdravotní péče s přihlédnutím k zahraniční zkušenosti

Odpovědnost za újmu utrpěnou při poskytování zdravotní péče je téma, které budí pozornost jak v rovině teoretické, tak v rámci aplikační praxe. Nese s sebou řadu specifických obtíží, ať již při řešení otázky důkazního břemene, příčinné souvislosti či posuzování, zda konkrétní postup lze mít za protiprávní či nikoliv.

Výpověď z důvodu porušení režimu práce neschopného pojištěnce – mnoho povyku pro nic?
Spory o platnost ukončení pracovního poměru

Výpověď z důvodu porušení režimu práce neschopného pojištěnce – mnoho povyku pro nic?

Před více než 11 lety byl do notoricky známého § 52 ZP doplněním písm. h) včleněn „nový“ výpovědní důvod, podle kterého má zaměstnavatel možnost dát zaměstnanci výpověď, pokud zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZP.

Správná evidence léčivých přípravků jako cesta k zamezení nelegálních reexportů léčivých přípravků?
Na co si dát pozor při propagaci zdravotnických prostředků a výrobků cílících na zdraví

Správná evidence léčivých přípravků jako cesta k zamezení nelegálních reexportů léčivých přípravků?

V poslední době roste společenské povědomí o problematických reexportech a nelegálních vývozech léčivých přípravků určených pro tuzemský trh do zahraničí. Hnacím motorem reexportu je zejména vidina zvýšení zisku, neboť některé léčivé přípravky, jež jsou dostupné i u nás, se prodávají v zahraničí dráž. Jak se s tím (ne)poprala nová právní úprava? Zvolil zákonodárce správnou cestu nebo, jak se dnes říká – hasí požár benzínem?