zdravotnictví

Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor
Dítě, mateřství, rodičovství.

Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor

Zájem o náhradní mateřství ve světě roste geometrickou řadou, téměř vytlačuje zájem o adopce. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o proceduru, k problémům vyplývajícím z neregulace a vzhledem k mezinárodní dimenzi procedury – ČR je velmi významnou destinací pro pacienty z celého světa pro dobrý přístup k procedurám asistované reprodukce s dárcovskými gametami – je nutné náhradní mateřství legislativně ukotvit.

Kolektiv autorů
Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti?
Léky, léčivo, zdravotnictví

Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti?

Klinické hodnocení léčivých přípravků je společensky velmi prospěšnou činností, se kterou je ale spojené inherentní riziko pro zdraví a život osob, na kterých jsou nová léčiva zkoušena. Občanskoprávní odpovědnost za nemajetkovou újmu vzniklou v kontextu klinického hodnocení přitom není v českém právu uspokojivě vyjasněna.

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

V právním prostředí není řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu zcela běžným řízením, s nímž se advokát obvykle setkává. V praxi soudů i zdravotních ústavů se však jedná o velmi hojně uplatňované řízení, neboť denním chlebem zdravotních ústavů je přijímání fyzických osob z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Kolektiv autorů
Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu
Lékař, zdraví, medicína.

Ochrana embrya a plodu v trestním a občanském právu

Jaký je status embrya a plodu? Tato otázka je od nepaměti objektem zájmu nejen právníků, ale také odborníků z jiných vědních oborů. Přestože se znalosti ohledně okolností vzniku a vývoje lidského života během prenatálního období díky technologickému pokroku značně rozšířily, stále neexistuje shoda ohledně toho, kdy a na základě jakých kritérií se každý z nás stal kdysi osobou a nositelem práv.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu