zdravotnictví

Předběžné opatření ve věci zákazu očkování proti COVID-19 nezletilého dítěte bez souhlasu druhého rodiče
Očkování, injekce, vakcína

Předběžné opatření ve věci zákazu očkování proti COVID-19 nezletilého dítěte bez souhlasu druhého rodiče

Vzhledem k aktuálnosti očkování nezletilých dětí proti COVID-19 došlo nejen mezi rodiči rozvedenými ke sporům, zda nezletilé dítě naočkovat či nikoliv. O návrhu na vydání předběžného opatření rozhodoval v prosinci také Obvodní soud pro Prahu 7.

Veřejnoprávní otázky omezení autonomie rozhodování poskytovatele a příjemce zdravotních služeb v době krizového řízení zdravotnictví
Lékař, pacient, zdravotní služby.

Veřejnoprávní otázky omezení autonomie rozhodování poskytovatele a příjemce zdravotních služeb v době krizového řízení zdravotnictví

Autonomie rozhodování je základním předpokladem výkonu zdravotních služeb, jak na straně poskytovatele, tak na straně pacienta. Odborník určuje, jaké léčebné a související postupy budou pacientovi navrženy. Pacient, na základě řádného poučení a informovaného souhlasu, tyto návrhy buď přijme, nebo odmítne.

Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor
Dítě, mateřství, rodičovství.

Regulace náhradního mateřství v ČR: expertní názor

Zájem o náhradní mateřství ve světě roste geometrickou řadou, téměř vytlačuje zájem o adopce. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o proceduru, k problémům vyplývajícím z neregulace a vzhledem k mezinárodní dimenzi procedury – ČR je velmi významnou destinací pro pacienty z celého světa pro dobrý přístup k procedurám asistované reprodukce s dárcovskými gametami – je nutné náhradní mateřství legislativně ukotvit.

Kolektiv autorů
Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti?
Léky, léčivo, zdravotnictví

Klinické hodnocení léčiv jako případ objektivní odpovědnosti?

Klinické hodnocení léčivých přípravků je společensky velmi prospěšnou činností, se kterou je ale spojené inherentní riziko pro zdraví a život osob, na kterých jsou nová léčiva zkoušena. Občanskoprávní odpovědnost za nemajetkovou újmu vzniklou v kontextu klinického hodnocení přitom není v českém právu uspokojivě vyjasněna.

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

V právním prostředí není řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu zcela běžným řízením, s nímž se advokát obvykle setkává. V praxi soudů i zdravotních ústavů se však jedná o velmi hojně uplatňované řízení, neboť denním chlebem zdravotních ústavů je přijímání fyzických osob z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Kolektiv autorů