Souhlas rodiče s vycestováním dítěte s druhým rodičem nebo třetí osobou

Blíží se čas Vánočních svátků, které jsou v poslední době čím dál častěji spojeny i s cestováním do zahraničí. Často se tak v tomto období můžeme setkat s otázkou, zda je potřebné, aby rodič, který cestuje s nezletilým do ciziny, měl souhlas i druhého rodiče, či zda třetí osoba, která cestuje do ciziny s nezletilým, měla souhlas obou rodičů.

paralegal, AK ONDŘEJOVÁ
Nádraží, dítě se stěhuje
Foto: Pixabay

Je tomu tak zejména v případě rozvedených rodin, rodičů žijících odděleně nebo nesezdaných rodičů. Otázka souhlasu druhého rodiče s vycestováním je také často i předmětem sporů mezi rodiči nezletilého.

Vycestování dítěte do ciziny s třetí osobou

Souhlas rodiče nebo zákonného zástupce je vyžadován v případě, kdy se nezletilá osoba chystá vycestovat do ciziny s někým jiným, než je rodič či zákonný zástupce. Pokud se jedná o krátkodobý pobyt, postačí souhlas jednoho z rodičů. Je však vhodné si podmínky vycestování s nezletilým zkontrolovat vždy ve vztahu ke konkrétní zemi. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje ověřit si dané podmínky u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, a to konkrétně, zda kromě platného cestovního dokladu daný stát nevyžaduje také písemný souhlas rodičů / zákonných zástupců s cestou dítěte do zahraničí. Například Španělsko nebo Chorvatsko při cestování do země s nezletilým vyžaduje souhlas jednoho z rodičů. Podmínky cizího státu ohledně cestování s nezletilým lze zkontrolovat na webu Ministerstva zahraničních věcí, který nabízí podrobné podmínky cestování do konkrétních zemí. Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete také vzor pro vystavení souhlasu s vycestováním. 

Vycestování dítěte do ciziny s jedním z rodičů

Pokud se jedná o krátkodobé vycestování rodiče s nezletilým, například v délce jednoho či dvou týdnů, tedy typicky případy dovolených s nezletilým, není zde souhlas druhého rodiče s vycestováním ze zákona vyžadován. Danou situaci lze podřadit pod otázky týkající se běžných záležitostí, kdy je oprávněn rozhodnout pouze jeden z rodičů. Nicméně se rozhodně doporučuje, aby byl souhlas druhého rodiče dán v případech, kdy se rodič rozhodne s nezletilým vycestovat do státu mimo EU. 

Souhlas druhého rodiče s vycestováním do zahraničí je však vyžadován v případě, kdy se bude jednat o dlouhodobý pobyt v cizině, a půjde tak o změnu místa bydliště nezletilého. Například půjde o situaci, kdy se jeden z rodičů rozhodne s dítětem přestěhovat do jiného státu. Podle § 876 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vykonávají rodičovskou odpovědnost oba rodiče ve vzájemné shodě. Ve vzájemné shodě musí rodiče jednat v záležitostech, které jsou pro dítě významné. Za ty se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Pokud by se tedy jeden z rodičů rozhodl s dítětem přestěhovat do jiného státu, došlo by tím ke změně místa bydliště nezletilého. V takovém případě pak bude ze zákona vyžadován souhlas i druhého rodiče, který by jinak by mohl vycestování označit jako únos dítěte. 

Co dělat v případě, kdy souhlas druhého rodiče s vycestováním nebyl dán?

V takovém případě je možné požádat o rozhodnutí soud, který bude rozhodovat na základě ustanovení § 466 písm. j) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Rodič může také podat návrh na vydání předběžného opatření, které zakáže druhému z rodičů vycestovat s nezletilým do jiného státu. 

Jak by měl písemný souhlas s cestou vypadat?

Je zapotřebí dostatečně identifikovat dítě i osobu, která bude dítě doprovázet (jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu). Ministerstvo zahraničních věcí také doporučuje mít u sebe fotokopii rodného listu nezletilého, nebo případně rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Je též vhodné mít při cestování s nezletilým jeho průkaz pojištěnce.  

Co se písemného souhlasu týče, je potřeba, aby byl úředně ověřen podpis osoby, která souhlas uděluje. Jelikož je vhodné mít udělený souhlas i v cizím jazyce, je třeba pořídit úřední překlad souhlasu uděleného v českém jazyce, na němž je podpis ověřen, nebo podpis na souhlasu v cizím jazyce nechat ověřit u notáře.  

Vzory písemného souhlasu s vycestováním lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Odkaz přikládáme níže: 


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články