Menu

Články

Výhody registrace ochranné známky

ČlánkyObčanské právoDaniel Klečka, BBA01.11.2016
Daniel Klečka, BBA01.11.2016

Vlastnit a používat značku již dávno neznamená, že je značka automaticky chráněna. Chránit svou značku můžete například pomocí ochranné známky. Co vše je možné díky ochranné známce chránit a jaké jsou výhody registrace, se dozvíte v následujícím článku.

Co je ochranná známka

Nejprve je nutné definovat, co je to ochranná známka. Ochrannou známku upravuje zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Ochranná známka je formou duševního vlastnictví, která může mít několik podob. Dle základního rozdělení ji můžeme dělit na:

 • slovní - nejčastěji název firmy (produktu/služby), slogan, doména
 • obrazovou - nejčastěji logo, font
 • kombinovanou - kombinace výše zmíněného

Možností existuje ale mnohem více. Na Úřadu průmyslového vlastnictví si můžete registrovat ochrannou známku v podobě obalu nebo tvaru produktu, dokonce i vůně.

Na registraci ochranné známky můžeme nahlížet i z jiného úhlu pohledu, a to z pohledu rozsahu působení:

 • národní (v rámci ČR)
 • nadnárodní (ČR a další vybrané země)
 • společenství (v rámci EU)

Dalším rozšířením je možnost registrace do různých tříd dle segmentu působení chráněného označení. V praxi to znamená, že stejná ochranná známka může být registrována pro jiné třídy různými vlastníky.

Za registraci je účtován poplatek ve výši 5 000 Kč a ochranná známka je platná po dobu 10 let, přičemž v posledním roce má vlastník výsadní právo na její obnovu o dalších 10 let. 

Jaké jsou její funkce a výhody

Rozlišujeme dvě základní funkce ochranné známky:

 • rozlišovací
 • ochranná

Registrací ochranné známky odlišíte svou značku od konkurence, což je mimo jiné pozitivně vnímáno u samotných spotřebitelů. U vaší značky totiž můžete uvádět symboly ® či ™, které jsou silným reklamním prostředkem.

Další hlavní a zásadní funkcí je funkce ochranná. Bez vašeho souhlasu jakožto souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí nikdo užívat shodné či podobné označení, které by mohlo klamat spotřebitele. Zároveň nikdo nesmí na dané ochranné známce parazitovat, využívat její pověsti ani jednat tak, aby došlo k nekalosoutěžnímu jednání. Rovněž má vlastník výsadní právo udělovat licence pro používání ochranné známky.

Existuje výjimka, kdy smí být ochranná známka používána i bez souhlasu jejího vlastníka i přesto, že se nejedná o autorizovaný prodej. Musí k tomu ale být dodrženy následující podmínky:

 • musí se jednat o případ nezbytný k určení účelu výrobku nebo služby
 • užívání nesmí navozovat dojem autorizovaného prodeje
 • užívání musí probíhat v souladu s pravidly hospodářské soutěže, obchodními zvyklostmi a dobrými mravy

V praxi to lze vyložit například u autoservisu, který nabízí opravy určitých značek vozidel, přičemž se nejedná o autorizovaný servis. I tak je třeba, aby byli spotřebitelé informováni o tom, jaké značky aut autoservis opravuje. V tomto případě může autoservis užívat ochranné známky značek jednotlivých automobilů i například v reklamách.

Jak probíhá registrace

V podstatě se nabízí tři možnosti, jak registrovat ochrannou známku. Buď můžete registraci provést sami, což ale není vhodné v případech, kdy nedisponujete dostatečně hlubokými znalostmi v tomto oboru. Nebo se můžete obrátit na právní kancelář, případně můžete využít některé z online služeb, které se zabývají registrací ochranných známek na klíč.

V každém případě proces registrace trvá od 6 do 12 měsíců. V případě schválení je ochranná známka platná zpětně již od data registrace.


Zdroje

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ochranne_znamky/
http://pravopropodnikatele.cz/uzivani-ochranne-znamky-pri-prodeji-v-e-shopu/
https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
http://www.ochranne-znamky.com/article/duvody-proc-registrovat-ochrannou-znamku
http://www.ochranne-znamky.com/article/k-cemu-slouzi-ochranna-znamka
http://www.ochranne-znamky.com/article/proc-registrovat-ochrannou-znamku
http://www.pravoit.cz/novinka/proc-registrovat-ochrannou-znamku
http://www.tetrapat.cz/co-je-ochranna-znamka.php

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři