Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností je povinná již od ledna 2019! Zdroj: Fotolia

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností je povinná již od ledna 2019!

Dne 14. 1. 2017, jak jsme již dříve avizovali, vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) znovu zavádějící tzv. kodeterminaci, neboli povinnou participaci zaměstnanců v orgánech obchodních společností, které mají nad 500 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru.

Mgr. David Neveselý

Mgr. David Neveselý

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. David Neveselý

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Ondřej Florián

Mgr. Ondřej Florián

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Ondřej Florián

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na koho se úprava vztahuje? 

Pro začátek můžeme s určitostí říci, že povinná participace zaměstnanců se bude vztahovat na akciové společnosti s dualistickým uspořádáním řízení společnosti, které měly k 14. 1. 2017 více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Dále můžeme konstatovat, že se povinná participace nevztahuje na společnosti s ručením omezeným, a to i v případě, že společnost má zřízenou dozorčí radu. Co se zastoupení zaměstnanců ve správní radě monistické akciové společnosti týče, názory odborníků se rozcházejí a existují argumenty pro obě varianty, které případně velmi rádi prodiskutujeme. 

Do kdy se musí společnost podřídit? 

Společnosti, na které se povinná participace zaměstnanců vztahuje, mají povinnost do 14. 1. 2019 nejen upravit stanovy společnosti tak, aby byly v souladu s diskutovanou novelou ZOK, ale i zajistit, že již k tomuto datu bude v souladu s touto novelou i složení dozorčí rady (tedy platně zvolen člen dozorčí rady volený zaměstnanci). 

Co když kodeterminaci akciová společnost nezavede? 

Rejstříkový soud vyzve akciovou společnost k nápravě a při jejím nesjednání může být krajní sankcí až zrušení společnosti. Nutno však dodat, že k takové situaci by nemělo dojít v případě, že společnost učinila všechny nezbytné kroky k zavedení participace zaměstnanců, nicméně např. z důvodu neúčasti zaměstnanců ve volbách ke zvolení nového člena dozorčí rady nedošlo. 

Jaké kroky je tedy potřeba učinit?

  • svolání a řízení valné hromady schvalující nutné změny stanov včetně návrhu změn stanov;
  • příprava interních předpisů (volebních řádů); 
  • samotná organizace voleb; 
  • následný zápis změn do obchodního rejstříku.

Vedle provedení shora naznačených změn analyzujeme a realizujeme pro klienty i alternativní řešení tak, aby se na příslušnou akciovou společnost novela ZOK neaplikovala. S ohledem na rychle se blížící zákonný termín již skutečně důrazně nedoporučujeme s realizací výše uvedeného, ať již v jakékoliv formě, vyčkávat.

novela zákon o obchodních korporacích dozorčí rada

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články