Den právní teorie

Dne 6. června 2014 se v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil první ročník česko-slovenské doktorandské konference o teorii práva Den právní teorie. Zúčastnily se jí na čtyři desítky účastníků, a to jak z řad akademických pracovníků působících na univerzitách v České, Slovenské a Slovinské republice, tak i odborníků z právní praxe.

odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty MU v Brně
Foto: Shutterstock

Konference byla zahájena úvodním slovem profesora Miloše Večeři, po kterém následovalo dopolední plenární zasedání, jehož tématem byly zejména otázky metodologie právních věd a výuky právní teorie na právnických fakultách. Se zajímavými příspěvky zde vystoupili hosté z Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zastoupení mimo jiné docentem Jánem Cuperem. Vyučující pořádající brněnské fakulty pak v této části konference reprezentovala svým vystoupením docentka Martina Urbanová. Potěšující byl značný zájem ze strany diskutujících, který přednesené příspěvky provázel.

Po společném obědě se jednání pro velké množství vystupujících muselo rozdělit do dvou paralelních sekcí. Obsahem první sekce pojmenované „Aktuální problémy právní teorie a filosofie“ byla pestrá škála příspěvků, které se tematicky neomezovaly pouze na ryze teoretickoprávní problémy, ale v mnoha případech kombinovaly právní teorii s různými praktičtěji založenými obory jako třeba s daňovým nebo rodinným právem. Druhá sekce nesoucí název „Metodologie práva a nové přístupy v právní vědě“ byla zaměřena na otázky související s legislativní tvorbou práva, jeho interpretací, ale i průnikem fuzzy logiky a ekonomické analýzy práva do metodologie právních věd. V rámci obou sekcí se našla řada příspěvků, které vyvolaly živou, ale přátelsky laděnou výměnu názorů.

Připravovaným publikačním výstupem z konference je recenzovaný sborník, jehož vydání je plánováno na podzim tohoto roku. Kromě příspěvků přednesených na konferenci se mohou jeho případní čtenáři těšit i na řadu dalších zajímavých textů od autorů, kteří se nemohli konference z různých důvodů zúčastnit.

Pořadatelé této akce doufají, že se jí podařilo založit tradici přátelského a podnětného setkávání všech příznivců právní teorie, která se bude úspěšně rozvíjet i v následujících letech. Všem zúčastněným srdečně děkují.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články