Komentář: Advokáti nejsou andělé?

Úvod komentovaného článku, který vyšel na serveru novinky.cz v pondělí 24. listopadu 2014, zní skutečně děsivě – jen za posledních šest let Česká advokátní komora pokutovala 300 advokátů a 28 jich dokonce vyškrtla za nejrůznější prohřešky.

Komentovaný článek: Advokáti nejsou andělé. Umějí jít i za hranici zákona

Je ale potřeba se na čísla a statistiky podívat ze širšího pohledu. Advokátů je v ČR necelých 10 000, advokátních koncipientů pak necelé 4000. Za posledních šest let se tak nejzávažnějších kárných provinění, za které je ukládáno nejpřísnější kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů ČAK, dopustilo cca 0,3% všech advokátů v zemi. Za méně závažná provinění pak bylo kárné opatření v podobě pokuty uděleno necelým 3% všech advokátů v zemi. Pokud se pak čísla aplikují i na advokátní koncipienty, jsou procenta ještě nižší.

I nadále tak platí, že v naprosté a drtivé většině případů mohou klienti advokátům skutečně důvěřovat. Je to mimo jiné dáno velmi přísnými nároky, které na advokáta klade nejen zákon o advokacii, ale též stavovské předpisy, zejména etický kodex. Málokterá profese podléhá tak přísným pravidlům. Připomínám, že advokát je povinně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie, a to v rozsahu pojistného plnění min. 3.000.000,- Kč, dále je povinen dbát důstojnosti advokátního stavu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu atd.

Při výše uvedených faktech se pak v článku zmiňovaná statistika již nezdá tak hrozivá, že? Byť bych byl samozřejmě rád, aby čísla byla pokud možno co nejnižší a věřím, že drtivá většina mých kolegů mé přání sdílí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu