Menu

Články

Mají homosexuálové právo na dort?

ČlánkyOstatníÚstavní právodoc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.06.11.2016
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.06.11.2016

V mnoha amerických státech, ale i například v Irsku se rozhořely právní bitvy o to, zda mají homosexuální páry právo na dodání dortu k příležitosti jejich „sňatku“ v případě, že majiteli cukrárny jsou křesťané, kteří se „sňatky“ homosexuálů nesouhlasí.

Pokud cukrárna odmítla takový dort vyrobit, cítily se homosexuální páry být vystaveny diskriminaci pro svoji sexuální orientaci. Cukráři se naopak bránili tím, že výroba zmíněného dortu je v rozporu s jejich vírou, která se promítá do jejich svědomí a do způsobu, jakým vedou své podnikání. Uváděli, že penalizace zdvořilého odmítnutí podpory homosexuálních „sňatků“ podkopává demokratické svobody, a to svobodu jejich projevu spočívajícího ve vyjádření nesouhlasu a svobodu vyznání.

Spor o dorty byl tak ve skutečnosti konfliktem mezi na roveň postavenými právy. Na jedné straně stálo právo nebýt diskriminován z důvodu sexuální orientace a na druhé straně stálo právo na svobodu svědomí, vyznání a projevu.

Je mnoho křesťanů, kteří nemají problém nabízet zboží a služby homosexuálním párům za účelem oslavy jejich „sňatku“. Někteří křesťané se však domnívají, že „sňatek“ homosexuálů je hříšným útokem na vztah, který posvětil Bůh. Protože chtějí slavit Boha svojí prací, nemohou se účastnit na oslavách tohoto hříchu.

Tito křesťané mají právo na odlišné mínění. Nechtějí se účastnit „sňatku“ homosexuálů nikoli proto, že by měli něco proti homosexuálům, ale protože jsou oddáni účasti pouze na svátosti manželské, která je definována jejich církví. Nejedná se totiž o obsluhování homosexuálů v restauraci nebo o výrobu dortu pro oslavu narozenin. Jedná se o oslavu svatby, která zakládá manželství, které miliony křesťanů považují za svátost jejich víry a vztah posvěcený Bohem. Manželství je v jejich pojetí svatým spojením. V liberální společnosti by měla být lidem ponechána jejich víra a neměli by být nuceni jednat v rozporu se svým přesvědčením.

Na druhou stranu je bezesporné, že homosexuálům se nemá dostávat jiného zacházení než jiným občanům. Vyjadřování náboženského vyznání musí být souladu s ohledem na pluralismus a svobodu ostatních a nesmí narušovat princip rovnosti všech lidí.

Výměnou za to, že stát chrání svobodu náboženského vyznání, musí občané respektovat svobodu a rovná práva všech. Svoboda náboženského vyznání je převážně individuální věcí vlastního přesvědčení a svědomí a neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra.

V demokratické společnosti je nezbytné uložit restrikce svobody náboženského vyznání tak, aby byly vyváženy zájmy různých skupin obyvatel. Křesťané by měli vzdát snahu zavádět křesťanskou morálku pro ty, kteří jí neuznávají nebo na ní mají jiný náhled. 

Příprava dortu je určitě uměním, ale není projevem, který by byl chráněn ustanoveními o svobodě projevu, a není ani výkonem svobody vyznání. Bez ohledu na to, co dort představuje, není akt prodeje nebo pečení dortu ani projevem občanským, náboženským či politickým. Odmítnout upéct dort určený pro homosexuální „svatbu“ je to samé, jako odmítnou upéct dort pro svatbu rasově smíšeného právu, pro svatbu romskou nebo židovskou.

Pokud je nějaký výrobek či služba veřejně nabízen, musí být poskytnut všem, bez ohledu na sexuální orientaci zákazníka, ale i na náboženské přesvědčení prodejce. Jinak by se jednalo o diskriminaci, která vytváří nerovnost ve výkonu práv a svobod a snižuje šance na uplatnění diskriminovaných ve společnosti.

Neobstojí ani argument těch, kteří odmítají zmiňovaný dort vyrobit, že do budoucna je založen nebezpečný precedent, kdy bude nucen například židovský cukrář vyrobit dort s antisemitským motivem nebo černošský tiskař tisknout letáky obsahující tvrzení o nadřazenosti bílé rasy. Antisemitské a obecně rasistické projevy jsou protizákonné a proto je možné, resp. nutné odmítnout podílet se na jejich šíření. Homosexuální svazky jsou však státem povoleny a z tohoto důvodu je musí respektovat i ti, kteří s nimi nesouhlasí.  

Nutno dodat, že není šťastná ani státní ingerence do tohoto problému. Není správné, aby stát nutil někoho péct dorty. Lidé, kteří mají negativní postoj k „sňatkům“ homosexuálům, by měli být spíše vychováváni a přesvědčováni a nikoli nuceni. Pokud stát do tohoto problému nebude zasahovat, bude problém stále menší, protože homosexuální „sňatky“ jsou stále více akceptované.

Na závěr si je pak potřeba položit otázku, zda by Ježíš Kristus odmítnul upéct homosexuálnímu páru dort na oslavu jejich spojení. Všechny, a nezáleží na tom, zda jde o heterosexuály nebo homosexuály, čeká Boží soud. V Bibli je psáno, že každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Zdá se tedy, že Bůh v konečném důsledku rozdílu mezi homosexuály a heterosexuály nečiní. Tím méně je proti Jeho vůli upéct homosexuálnímu páru dort.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři