Možný dopad na současnou internetovou kulturu memes ve světle rekodifikace unijního regulačního autorskoprávního rámce

V reakci na technický pokrok, trend digitalizace, jakož i vznik nových internetových médií představuje Evropská unie další legislativní akt v rámci strategie pro jednotný digitální trh, který je odrazem již dva roky připravované reformy autorského práva.

advokátní koncipient, Arrows advokátní kancelář, s.r.o., Arrows advokátní kancelář, s.r.o.
Paralegal, Arrows advokátní kancelář, s.r.o.
Foto: Fotolia

Nová autorskoprávní směrnice si klade za hlavní cíl potírání online pirátství; vedlejším důsledkem by však mohlo být úplné přeformování současného internetového prostředí.

Dne 20. 6. 2018 Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) přijal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. O návrhu se následně v měsíci červenci rozhodovalo na půdě Evropského parlamentu plenárně, kdy europoslanci odmítli návrh směrnice těsnou většinou. Evropský parlament tak bude o směrnici znovu rozhodovat v září tohoto roku. Ačkoli byla nová reforma ze strany odborné veřejnosti dlouhodobě označována za nezbytnou, předmětný návrh směrnice vyvolal značný rozruch a setkal se s odporem jak ze strany internetových expertů a lobbistických skupin, tak ze strany široké (nejen internetové) veřejnosti (např. prostřednictvím e-mailové kampaně evropského svazu pro občanské svobody Liberties). Předmětem kritiky se stal především problematický článek 13, který je mimo jiné označován za nástroj omezování svobody na internetu a volného toku informací.

Problematický čl. 13

Tento článek přímo postihuje poskytovatele služeb informační společnosti ukládající a zpřístupňující velké množství děl a jiných předmětů ochrany autorských práv, což v praxi znamená především provozovatele globálních platforem, jako jsou Facebook a Google, a digitálních úložišť (v České republice např. známý server ulož.to). Těmto subjektům směrnice ukládá povinnost přijmout opatření, která by zamezila uživatelům sítí sdílet díla nebo jiný autorským právem chráněný obsah. Přijetím uvedeného návrhu směrnice by tedy došlo k přesunu odpovědnosti za dodržování autorskoprávních předpisů právě z jednotlivých uživatelů na poskytovatele internetových služeb.

Nová unijní úprava nabízí jako možnost zavedení „účinných technologií rozpoznávání obsahu“, tzv. upload filtrů. Tyto filtry by automaticky kontrolovaly veškerý uploadovaný a zveřejňovaný obsah, cenzurovaly by příspěvky porušující autorská práva a zamezily jejich publikaci. Obdobné filtry jsou momentálně využívány např. serverem Youtube, ale ani zdaleka nelze hovořit o jejich naprosté spolehlivosti či technické dokonalosti.

Možným úskalím upload filtrů je právě jejich poměrně vysoký potenciál pro případné zneužití. Jejich instalací by mohlo dojít k vytvoření dohledových rámců poskytovatelů internetových služeb, které by následně mohly být využity (a takto zneužity) k filtrování nejen nelegálního obsahu, ale i např. obsahu politicky či nábožensky nepohodlného či jinak nevhodného.

Kultura memes (meme culture)

Automatizované filtrování by kromě šíření nelegálního obsahu však uživatelům mohlo znemožnit i zveřejňování a šíření tzv. memes,[2] které tvoří značnou a relativně zásadní část současné internetové kultury. Memes lze definovat jako obsah ve formě obrázku, videa, textu atd., typicky humorné povahy, který se rychle šíří mezi uživateli internetu, často s drobnými úpravami.[3] Jedním z hlavních znaků fenoménu memes je právě jejich globální dosah a zároveň spontánní virální sdílení.

Fenomén memes je specifický pro současný internetový věk a sítí internet aktuálně silně rezonuje v nejrůznějších podobách, neboť umožňuje vyjádřit veskrze jakékoli informace, sdělení či emoce včetně politických a náboženských názorů a hodnotových soudů, jakkoli memes samozřejmě primárně slouží jako určitá forma zábavy či slangového komunikačního prostředku. V důsledku spontánního a virálního sdílení memes zároveň dochází k organickému vytváření nových lingvistických pravidel a struktur, jakož i komunikačních forem přesahujících tradiční způsob komunikace textového jazykového systému. Současně však memes představují i silný marketingový nástroj, především při cílení na generaci mileniálů, kteří jsou momentálně nejpočetnější spotřebitelskou skupinou na světě.[4]

Současná kultura memes by mohla být přijetím návrhu směrnice (článkem 13) podstatně ovlivněna, neboť sdílené memes téměř bezvýhradně obsahují fotografie, obrázky, gify a klipy, které jsou převzaty z filmů, TV seriálů, hudebních videí, profesionálních fotografií a virálních příspěvků na sociálních sítích. V rámci procesu kontroly obsahu prostřednictvím automatizovaných technologií, jako jsou upload filtry, by totiž nebyly odlišitelné od nelegálního obsahu, jelikož upload filtry nebudou s nejvyšší pravděpodobností schopny vzít v potaz jejich satirickou povahu.

Z důvodů uvedených výše – s ohledem na potenciální dopady – není zmíněnému návrhu směrnice veřejnost příliš nakloněna; o jejím schválení a případných úpravách bude Evropský parlament rozhodovat na svém zářijovém zasedání.


[1] New EU copyright filtering law threatens the internet as we knew it. In: The Verge [online]. 2018 [cit. 2018-06-28]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2018/6/19/17480344/eu-european-union-parliament-copyright-article-13-upload-filter

[2] Internetový mem. In: Wikipedia.org [online]. [cit. 2018-06-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_mem

[3] Definition of meme in English. In: English: Oxford Living Dictionaries [online]. 2018 Oxford University Press [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/meme

[4] The Importance of Memes & Meme Culture In Millennial Marketing. In: Medium [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: https://medium.com/@KennySoto/the-importance-of-memes-meme-culture-in-millennial-marketing-62f2c350f152

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články