Menu

Články

Naše profese nevzkvétá, říkají exekutoři

ČlánkyOstatníMgr. Hana Treutlerová15.05.2016
Mgr. Hana Treutlerová15.05.2016

Minulý týden proběhl mimořádný sněm Exekutorské komory ČR, jehož významným hostem byl mimo jiné i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který byl pozván kvůli vládou navrhovanému snižování exekutorských tarifů.

„Stojíme na křižovatce. Přesněji nad propastí vymahatelnosti práva,“ nastínila situaci z pohledu exekutorů prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková. To, že tato situace hrozí, ministr razantně odmítl a vyjádřil přesvědčení, že snižování odměn by se exekutorů nedotklo tak, že by v důsledku museli své úřady zavírat. Vycházel z údajů poskytnutých Finanční správou, proti čemuž se většina přítomných ohradila – tyto údaje dle nich nejsou dostatečně objektivní a nevypovídají o reálné situaci.

Fučíková argumentovala tím, že „průměr zisku exekutorského úřadu předložený ministrem spravedlnosti vůbec neodpovídá skutečnosti. Zásadním problémem je, že ministerstvo pracovalo s aritmetickým průměrem a tím pádem je úplně mimo realitu většiny úřadů." Výsledek takových výpočtů je zkreslující, protože většina exekutorských úřadů průměrných zisků ani zdaleka nedosahuje.

Robert Pelikán ve svém projevu přednesl přesvědčení, že za současný stav mohou například pochybení v nastavení exekučních návrhů, špatné nastavení nákladů, které by nesl samotný věřitel a v neposlední řadě zatíženost soudů tzv. drobnostmi, které je také důsledkem velké vlny vymáhání poplatků za lékaře.

Návrh na snížení exekučního tarifu počítá se snížením minimální odměny z 3000 na 2000 korun a z 15 % na 10 % z vymáhané částky. K této změně by se mělo přistoupit ještě před zavedením povinných záloh.

Ministr na sněmu uvedl modelový příklad exekutorského úřadu. Ten počítá s 2400 exekucemi a 25 % úspěšností, zároveň však pouze se čtyřmi zaměstnanci. Zisk takového úřadu je podle něj ročně zhruba 3,8 milionu korun. Soudní exekutor tak má podle Pelikána průměrný měsíční příjem téměř 350 000 korun.

Dopad snížení exekučního tarifu na průměrný úřad (20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis./rok) ilustruje EK ČR na následujícím příkladu:

Výnosy tis. Kč Náklady tis. Kč
odměny 4 333 náklady na zaměstnance 8 000
náhrady 2 333 poštovné 2 500
zálohy 500 Kč/spis 2 000 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava...) 1 500
IT a telekom. služby 1 000
ekon. služby a účetnictví 1 500
cestovné a provoz. aut 1 000
nájem a provoz. kancel. 2 000
odpisy 500
CELKEM 8 667 CELKEM 18 000
ZTRÁTA - 9 333

Reprezentanti výkonné moci si mohou zvolit. Buďto přistoupí k vymahatelnosti práva systémově a promyšleně a společně se vydáme směrem k zodpovědnému, férovému a efektivnímu vymáhání dluhů. Anebo dostane přednost politicky líbivé a rychle spíchnuté řešení, které vrhne věřitele, dlužníky i nás po 15 letech znovu do divokých devadesátých let,“ uzavřela celou situaci Pavla Fučíková.

Mimořádného sněmu se účastnili také prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová a předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš, který byl ministrem spravedlnosti v době ustavení Exekutorské komory. Právě Bureš upozorňoval také na nedostatečný systém oddlužení a neexistenci institutu spojení mezi jednotlivými exekucemi.

Na závěr se sněm soudních exekutorů usnesl na několika bodech, kterými vyzval Ministerstvo spravedlnosti, aby upustilo od nekoncepčních zásahů do exekučního práva a prohlásil, že při snížení exekutorského tarifu exekutoři budou muset ukončit svou činnost, neboť na provoz svých úřadů nebudou mít prostředky.

Jaká je budoucnost exekutorů a jejich úřadů? Jsou výhružky anarchií dluhů opodstatněné? K jakému kompromisu vláda dospěje? Na tyto otázky sněm odpovědi však nenašel.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři