Nová vyhláška o předepisování léčivých přípravků

Před Vánoci jsme se od Ministerstva zdravotnictví dočkali nové předepisovací vyhlášky, která vešla v účinnost od Nového roku. Ministerstvo zdravotnictví nelenilo ani v aktuální předvánoční chřipkové sezóně a vydalo novou vyhlášku č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků a nahrazující vyhlášku č. 457/2017 Sb. a část druhou vyhlášky 57/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků.

advokátní koncipient, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Vyhláška byla přijata v souvislosti s řadou změn pro předepisování a se zavedením sdíleného lékového záznamu, které přinesla nedávná novela zákona o léčivech.

Důležité změny v předepisování

S účinností od 1. 1. 2020 bude možné v elektronickém receptu předepsat vždy pouze jediný druh léčivého přípravku. Pacienti tak budou častěji dostávat více elektronických receptů. Pro listinné recepty je do konce května 2020 dána možnost na receptu předepsat dva druhy léčivých přípravků, a poté bude režim v obou případech shodný. Důležitou změnou je nemožnost vystavovat opakovací recepty jako listinné recepty, a to již od Nového roku.

Správa souhlasů pro sdílený lékový záznam

Jak již bylo zmíněno, vyhláška reaguje také na zavedení sdíleného lékového záznamu, tedy služby pro nahlížení do historie předepsaných léčivých přípravků lékaři a lékárníky.

V této souvislosti konkrétněji upravuje možnost pacienta vyslovit nesouhlas s přístupem lékařů a lékárníku k jeho údajům ze sdíleného lékového záznamu, který funguje v režimu opt-out. Nesouhlas bude možné vyjádřit v příslušné webové aplikaci nebo ve zprávě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zaslané datovou schránkou nebo v listinné podobě.

Pacient bude mít nově možnost požádat o tzv. ověřený výstup ze systému eRecept. Prakticky půjde o výpis z jeho sdíleného lékového záznamu. Bude tedy zahrnovat informace o veškerých danému pacientovi vydaných elektronických receptech, přičemž bude možné zvolit období, které má ověřený výstup zahrnovat. Výpis bude obsahovat údaje o předepsaném léčivém přípravku, předepisujícím lékaři, poskytovateli zdravotních služeb a o výdeji či zrušení receptu. Zřejmě z důvodu nutnosti náročnější technické implementace tohoto ustanovení je účinnost § 11 o ověřeném výstupu stanovena až na 1. dubna 2020.

Zdroj: bnt journal 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu