Nové cenové předpisy Ministerstva zdravotnictví v oblasti léčivých přípravků

Dne 1. ledna 2019 nabyl účinnosti cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR[1], který přináší zejména následující změny:

Mgr. Václav Audespartner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
PhDr. Mgr. František Neuwirthadvokát, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
  • Dochází ke snížení maximální obchodní přirážky v 7. pásmu na 4% a v 8. pásmu na 2%; výše nápočtu v těchto pásmech je navýšena. Regulace maximální obchodní přirážky tak nyní vypadá následovně:

  • Cenový předpis se nově výslovně věnuje slevám a bonusům. Je-li v souvislosti s dodávkou hrazeného léčivého přípravku poskytnuta sleva či bonus a je-li možné jednoznačně určit a přiřadit jejich výši ke konkrétní jednotlivé položce na daňovém dokladu již k datu uskutečnění zdanitelného plnění, bez ohledu na to, zda je sleva či bonus poskytnut či obdržen již k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo později, pak se tato sleva či bonus promítne do jednotkové ceny.

  • Dochází také ke změnám ve vymezení pojmů používaných v oblasti cenové regulace. Zejména se zavádí nový pojem „jiná osoba uvádějící registrovaný přípravek na trh“, kterou se rozumí distributor, který uvádí léčivé přípravky na trh v České republice, přičemž není v postavení držitele rozhodnutí o jejich registraci a ani nedodává jejich držiteli rozhodnutí o registraci. Tento nový pojem je mimo jiné nově zahrnut do vymezení ceny původce.

Oproti původnímu záměru avizovanému náměstkem ministra zdravotnictví Filipem Vrubelem[2] nakonec nedošlo k tzv. zastropování obchodní přirážky distributorů, tedy k rozdělení obchodní přirážky mezi distributory a lékárny. Maximální obchodní přirážka tak zůstává i nadále pro distributory a lékárny společná. Česká lékárnická komora nad tím vyjádřila své zklamání[3]

K 1. lednu 2019 nabylo účinnosti též související cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR[4], kterým se mění seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci stanovením maximální ceny.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal k cenovému předpisu i cenovému rozhodnutí sdělení[5], v němž se věnuje zejména novému seznamu „deregulovaných“ ATC skupin.


[1] Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely; k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/cenovy-predpis-1/2019/far_16489_1953_3.html.

[2] Srov. https://www.mzcr.cz/dokumenty/namestek-filip-vrubelproti-emergentnimu-systemu-broji-tikdo-se-boji-o-zisky_15884_1.html

[3] Srov. https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Do-noveho-cenoveho-predpisu-ministerstva-zdravotni.aspx

[4] Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny; k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/cenove-rozhodnuti-1/19/far_16490_1953_3.html

[5] Srov. http://www.sukl.cz/leciva/cenovy-predpis-ministerstva-zdravotnictvi-1-2019-far-a

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři