Nové kompenzační programy pro podnikatele v ČR

V souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dva nové programy podpory.

Marketing Manager, bnt attorneys-at-law s. r. o.
Nové kompenzační programy pro podnikatele

V souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku, připravilo Ministerstvo Průmyslu a Obchodu dva nové programy podpory – COVID - Nepokryté náklady a COVID 2021. Oba programy si kladou za cíl zabránit zhoršování kapitálové situace předmětných podnikatelských subjektů bez ohledu na sektor a jsou jeden ke druhému alternativní. Bude tedy na uvážení podnikatelských subjektů, který z těchto dvou programů pro ně bude výhodnější.

Program COVID – Nepokryté náklady je určen podnikům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období (od 1. ledna 2021 do 31. března 2021) nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2020. Cílem programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty, tedy nepokrytých nákladů. Nepokrytými náklady se ve smyslu Výzvy tohoto kompenzačního programu rozumí ztráta, snížená o poskytnuté či očekávané dotace z ostatních kompenzačních bonusů. Hospodářské výsledky budou ze strany státu posuzovány na základě upraveného výkazu zisku a ztrát sestaveného žadatelem za právě ono rozhodné období. Žadatel je mimo již zmíněný upravený výkaz zisku a ztrát povinen doložit i výkaz o poklesu obratu, přehled dotací a čestné prohlášení. Horní hranice výše podpory na jednoho žadatele byla stanovena Ministerstvem na 40 mil. Kč, přičemž platí, že výše podpory činí 60% nepokrytých nákladů za rozhodné období. O podporu v režimu programu COVID Nepokryté náklady mohou žádat jak podnikající fyzické, tak podnikající právnické osoby, které doloží pokles obratu a prokáží nepokryté náklady společně se splněním dalších vymezených podmínek. Žádosti o podporu v režimu programu COVID – Nepokryté náklady bude možné podávat od 19. dubna 2021 do 19. července 2021.

Program COVID 2021 je oproti tomu určen fyzickým a právnickým osobám nebo příspěvkovým organizacím, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, kterým za srovnávané období oproti srovnávacímu období poklesly tržby alespoň o 50 %. Srovnávaným období se rozumí období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí stejné období roku 2019 nebo 2020. Podpora v režimu programu COVID 2021 je vázána na počet zaměstnanců žadatele, podmínkou tedy je alespoň jeden zaměstnanec v plném pracovním úvazku (FTE). Výše podpory je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období. Za zaměstnance se pro účel podpory považují i spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce. V případě, že měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než 3 zaměstnance, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den. Na rozdíl od programu COVID – Nepokryté náklady nemusí žadatel v režimu programu COVID – 2021 prokazovat pokles hospodářských výsledků, ale stačí identifikace zaměstnanců společně s čestným prohlášením žadatele. Horní hranice výše podpory na jednoho žadatele byla stanovena na 1.800 tis. EUR. Podpora v režimu programu COVID 2021 je tedy výhodnější pro subjekty s větším počtem zaměstnanců. Žádosti o podporu v režimu programu COVID 2021 lze podávat od 12. dubna 2021 do 31. května 2021.

Žádost o podporu v režimu obou programů se podává prostřednictvím Systému dostupného na stránkách Ministerstva Průmyslu a Obchodu. Oba programy podpory lze kombinovat s programem Antivirus, COVID – Nepokryté náklady však nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. COVID 2021 pak nelze za rozhodné období kombinovat s programy AGRICOVID, COVID Kultura a COVID – SPORT III Lyžařská střediska. S programem COVID – Ubytování lze COVID 2021 kombinovat jen ve dnech, kdy nedochází k souběhu obou podpor. 


Zdroj: www.mpo.cz

bnt journal 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu