Nové právo 2014 Zdroj: Shutterstock

Nové právo 2014

Již deset měsíců účinnosti má nový občanský zákoník (OZ) za sebou a diskuze okolo něj stále neutichly, naopak. Připravuje se snad ještě novější občanský zákoník? Doufejme, že nikoli a aktivity ministerstva spravedlnosti budou v tomto směru mířit jen k technické variantě úpravy stávající podoby kodexu. Co všechno nám však za těch 10 měsíců přinesl? Funguje vše tak, jak asi to jeho autoři představovali? A jaký je vůbec jeho vztah k doprovodné legislativě?

JUDr. Ing. Petra Gříbková

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Tak přesně těmito otázkami se bude zabývat Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. (ředitelka kanceláře Kabinetu vedoucího Úřadu vlády ČR) na třetím ročníku odborné konference Právo ve veřejné správě 2014, která se uskuteční ve dnech 5. a 6. 11. 2014 v hotelu Černigov, v Hradci Králové.

Limity práva na informace a téma registru smluv, k němuž na konferenci vystoupí hned tři řečníci, z nichž zřejmě pouze jeden bude na straně jeho „podpůrce“, nás mimo jiné seznámí s posunem hranice informační povinnosti i na soukromé subjekty, pokud tyto vykonávají veřejnou správu. A co tolik diskutované zveřejňování platů? Uvidíme, co se všechno nového v tomto příspěvku od advokáta a VŠ pedagoga Mgr. Františka Korbela, Ph.D. dozvíme.    

Vzhledem k turbulentnímu vývoji ve věci schválení novely služebního zákona jsme s paní náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Kateřinou Valachovou opakovaně diskutovali nad tím, zda toto téma vůbec otevřít, nakonec jsme se dohodli, že rozhodně ano, protože jedině opakované diskuze nad ním včetně osvětlování jeho podstaty a východisek, může jeho následné aplikaci jen prospět. 

Možná trestně právní odpovědnost zastupitelů měst a obcí, se kterou na loňském ročníku konference vystoupil JUDr. Tomáš Sokol, bude letos přesunuta do roviny soukromoprávní. Je odpovědnost těchto osob za škodu omezena výši čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku či nikoli? Přinesl do této problematiky nějaké změny OZ? A co nevědomá nedbalost při výkonu funkce? To jsou jistě neméně zajímavé otázky, které díky možným, často drakonickým následkům budou zajímat nejednoho veřejného funkcionáře a zodpovědět je přijde advokát a specialista na tuto oblast Mgr. Václav Vlk.   

A co témata jako Tipy a triky pro zadavatele ve vztahu k zadávání veřejných zakázek, nebo Elektronizace veřejné správy, Zadlužování a exekuce samosprávy či Státní podpora a její zásady, ani na tyto a řadu dalších témat letošní ročník konference, který nese podtitul „Nové právo 2014“, určitě nezapomene.

Výhodou této konference je především to, že tím, že je jako jedna z mála věnována zástupcům státní správy a samosprávy, jsou všechna její témata, včetně jejich přednášejících cíleně přizpůsobována této účastnické skupině a jejím požadavkům.

Mezi přednášejícími se tak i letos objeví například advokáti JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. či JUDr. Petr Tégl, Ph.D., nebo nově Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., exekutor a člen prezidia Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek či vysokoškolský pedagog prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. a řada dalších.

Konference se letos poprvé koná pod mediální patronací právního portálu Právní prostor.cz a záštitu nad ní převzala náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Adriana Krnáčová. Odborným garantem akce je Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR, Institut pro veřejnou správu Praha a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Další informace o konferenci, jejím programu a přihlášku naleznete na www.pvvs.cz

rekodifikace služební zákon konference právo na informace právo ve veřejné správě

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články