Nové znění zákona o dani z přidané hodnoty se dotkne zdaňování statutárních orgánů DPH

Zákon o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019 nově vymezí okruh osob povinných k dani a dále ekonomickou činnost, což se kromě jiných dotkne všech jednatelů, fyzických osob. Právě ekonomická činnost je jedním z hlavních kritérií sloužících k posouzení povinnosti k DPH.

Senior Tax Consultant, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Dle současného znění zákona o DPH není jednatel při výkonu své funkce osobou povinnou k DPH, protože se za ekonomickou činnost nepovažuje činnost osob, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu však takovýto výklad není euro-konformní a výkon funkce jednatele je ekonomickou činností.

Do účinnosti novely zákona o DPH se mohou osoby, kterých se týká rozsudek NSS 2 Afs 100/2016 rozhodnout, zda využijí přímého účinku Směrnice EU a budou výkon funkce jednatele považovat za ekonomickou činnost nebo zda budou postupovat dle současného znění zákona o DPH.

Nově však osobou povinnou k dani nebude zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.

Statutáři tedy budou muset sledovat svůj obrat a pokud ho překročí, budou se registrovat k DPH, podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Budou vystavovat daňové doklady a ze své odměny odvedou 21% DPH. Současně si budou moci uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu u souvisejících plnění.

A co vede k zamyšlení - budou platit daň z příjmů jako zaměstnanci a současně odvádět DPH jako podnikatelé.


Zdroj: BNT journal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu