Ohlédnutí moderátora za kongresem Právní prostor 2014

Letos jsem odjížděl na kongres Právní prostor nazvaný (Ne)známé právo s poněkud jinými pocity než dva předcházející ročníky, kdy jsem byl jedním z mnoha řadových účastníků.

advokát, evropský usazený advokát ve Vídni, Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o.
Foto: Fotolia

Už před odjezdem bylo něco trochu jinak. Dříve jsem se balil jako na každou služební cestu těsně před odjezdem a při balení neopomněl přibalit zejména plavky a saunový ručník, neboť bazénová a wellness část Hotelu Jezerka k návštěvě přímo vybízí. Letos jsem ještě dávno před sbalením kufru odeslal pořadateli svůj medailonek, poskytl rozhovor pro nový web s názvem Právní prostor a prostudoval si příspěvky pilných referentů, kteří zaslali své myšlenky zformulované předem. Nebudu je jmenovat, ale pouze konstatuji, že v tomto směru existuje ještě určitý potenciál pro zlepšení. Na druhé straně, kdybych měl všechny příspěvky dopředu, nebyla by to taková výzva a překvapení.

Jak asi víte, měl jsem tu čest a současně odpovědnou úlohu být moderátorem letošního ročníku této konference. Tj. tím, co sedí celou dobu vepředu, má na hlavě slušivý head-set, pokouší se tvářit inteligentně, snaží se nepoplést si jména a funkce referentů, vtipně okomentovat a propojit jednotlivé příspěvky, přísnýma očima hlídat neúprosně ubíhající čas (musí se přece stihnout raut, módní přehlídka a tombola!!) a vyburcovat publikum k záplavě otázek na přednášející.

Musím říct, že pořadatelé mně a jistě i dalším účastníkům orientaci velmi ulehčili tím, že program seřadili do tematických bloků vždy o 3-4 příspěvcích.

První den odstartoval veřejnoprávním blokem, kde jsme se mj. dozvěděli, jak dopadá NOZ do gesce MV ČR (Mgr. Kaucký), jestli je rejstřík ochranných známek veřejným seznamem (JUDr. Tégl) a v příspěvku plném obrázků, citátů a filozofických úvah, jak najít Ráj v NOZu a naopak (JUDr. Košťál). JUDr. Hůrka pak uzavřel dopolední blok svižným příspěvkem o novinkách v pracovním právu. Po tradiční svíčkové se šesti nenechala účastníky ulehnout k poobědovému spánku Mgr. Kotrlá a představila ambice Ministerstva pro místní rozvoj ČR de lege ferenda. Následoval justiční blok s dvěma praktiky JUDr. Fialou z NS ČR a JUDr. Jirsou z MS v Praze, kteří hovořili o dopadu rekodifikace do oblasti justice, doplněný komparatistickým příspěvkem akademičky JUDr. Šínové na téma civilního procesu v ČR a SR. V tzv. „ochytřovacím bloku“ (toto označení jsem si vypůjčil od JUDr. Gříbkové, která se stihla za kongresem ohlédnout dříve než já – viz její článek na webu) jsme nakoukli díky staccatovému příspěvku Mgr. Kubíčka o sportovním právu a příspěvku Mgr. Čejky prošpikovanému zdravotně závadnými potravinami do potravinového práva. Odbornou část prvního dne uzavřel druhý veřejnoprávní blok, ve kterém jsme si vyslechli, jestli stávající kontrola podnikatelů s veřejnou majetkovou účastí je dostatečná či nikoli (JUDr. Nedelka) a jak se mají chovat zadavatel a uchazeč při zadávání veřejných zakázek (JUDr. Mayer, Mgr. Grafnetter).

Hezky uondán nabitým prvním dnem jsem se chystal kolem osmé ulehnout. Přilákala mne však hudba a vůně dobrého jídla a pití ze sálu, kde probíhal raut a účastníci vášnivě (i při tanci) probírali své zážitky z prvního dne. Byly pokřtěny nové produkty pořadatelů, proběhla tombola a zlatým hřebem večera byla módní přehlídka business módy. Na promenádu v plavkách s ohledem na charakter konference nedošlo. Odborné diskuse probíhaly až do pozdních nočních hodin a byla navázána celá řada nových (obchodních) vztahů.

První příspěvek druhého dne jakoby navazoval na večerní vytváření dvojic, skupinek a spolků. O spolkovém právu hovořila JUDr. Deverová. V následném bloku upozornil JUDr. Uhlíř na špeky v NOZ a JUDr. Tégl a Mgr. Korbel nás přesvědčili, že je někdy důležité číst zákon odzadu. Velmi důstojný a zajímavý závěrečný blok obstarali čtyři muži české justice JUDr. Vyklický, JUDr. Zeman, JUDr. Baxa a JUDr. Lichovník s aktuálními otázkami české justice.

Závěrem lze říci, že kongres přispěl k tomu, aby se pro nás právo stalo více známým než neznámým a ukázal, že v těch správných rukou může zůstat lidské a srozumitelné.

Nějak si nemůžu zvyknout na to, že nemám na hlavě tu mikrofonovou ozdobu. Tak třeba za rok uvidíme ….

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články