Osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR

O novém evropském nařízení (GDPR), které nově upravuje podmínky o ochraně osobních údajů a nahrazuje dosavadní směrnici o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (95/46/ES) jste pravděpodobně již slyšeli...

advokátní koncipientka, Frank Bold Advokáti s. r. o.

Nařízení umožňuje (ve svém článku 42, resp. 43) dozorovým orgánům členských státu (u nás Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ) vydávat, resp. pověřit třetí subjekt vydáváním tzv. „Osvědčení o ochraně osobních údajů“ (v zahraničních zdrojích často nazýváno certifikátem).

Tento certifikát může obdržet správce a bude jím prokazovat, že podnik splnil standard ochrany dat a jeho zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením GDPR. Osvědčení je možné vydat na dobu 3 let, poté je možné certifikát obnovit.

Podnik, který je ve smyslu nařízení „správcem osobních údajů“ nemusí osvědčení získat, aby mohl dále zpracovávat osobní údaje, jeho získání je dobrovolné, nicméně získáním podnik prokazuje soulad operací zpracování s nařízením GDPR. Získání certifikátu nezbavuje správce, resp. zpracovatele osobních údajů odpovědnosti za soulad jeho procesů s nařízením GDPR a zároveň tímto osvědčením nejsou dotčeny pravomoci ÚOOÚ jako dozorového orgánu.

Dne 15. 6. 2017 ÚOOÚ vydal sdělení, že udělováním Osvědčení pověřil Český institut pro akreditaci, spolu se kterým v současné době pracuje na tvorbě dokumentů k vydávání osvědčení. Těmito dokumenty budou

  • Kritéria pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení,
  • Kritéria pro vydávání osvědčení.

Dle nařízení musí být postupy k získání osvědčení transparentní.

Příprava obou dokumentů bude probíhat následujícím postupem: Návrh kritérií připravených Úřadem bude konzultován a upraven na základě připomínek a návrhů uplatněných v rámci úzké pracovní skupiny. Ta bude k tomuto účelu zřízena Úřadem a bude složená ze subjektů se zkušenostmi v oblasti vydávání osvědčení/certifikací a v oblasti praktické ochrany osobních údajů. Výsledný text bude poté předložen k široké diskusi na webových stránkách Úřadu.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu