Menu

Články

Oživení tradice páternosteru na pražských právech

ČlánkyOstatníMgr. Hana Treutlerová10.03.2016
Mgr. Hana Treutlerová10.03.2016

Jedním z unikátů Právnické fakulty Univerzity Karlovy je bezesporu její oběžný výtah, který je součástí budovy vystavěné v letech 1926 - 1931. Za výtahem stojí továrna Škoda, která tak vytvořila raritu mezi páternostery. Oběžný výtah je umístěn po levé straně od hlavního vstupu fakulty v centrální galeriové aule. Studenty a jejich profesory dříve vozilo dvanáct kabinek z roku 1929, stejně starých jako výtah sám.

Výtah byl renovován v 70. letech 20. stol., v období od roku 2004 do roku 2005 byl používán pouze ojediněle a v důsledku nespolehlivého provozu, kdy se bezdůvodně zastavoval, byl v roce 2005 z technických důvodů odstaven.

Páternoster je na právnické fakultě tvořen 12 kabinami se zdvihem kolem 14 metrů. Původní hnací jednotkou byl elektromotor Škoda. Na renovaci v 70. letech se použilo množství nepůvodních dílů a částí. Páternoster operuje na 4 nástupních a výstupních stanicích ve 4 podlažích  v suterénu budovy, v prostorách jídelny zaměstnanců, v místnosti č. 138 a v prostorách skladů učebnic. V místnosti č. 97 jsou umístěna revizní dvířka spodní úvratě – dolní strojovny s napínací stanicí.

Jednotlivé kabiny jsou dimenzovány pro max. 2 osoby s nosností do 160 kg. Jsou opatřené pojistkami pro zastavení, nosné rámy kabin jsou původní, nepůvodní je výdřeva kabin.

Prvotní iniciativa na rekonstrukci se objevila před třemi lety, a to ze strany absolventů, kteří projevili zájem s renovací pomoci. Právnická fakulta se proto po jedenácti letech, co není výtah v provozu, rozhodla uspořádat sbírku na obnovu původního páternosteru. „K iniciativě jsme se rozhodli s tím, že se na ní budou podílet právě absolventi a studenti, kteří sami přišli s řadou nápadů – propagovat a podporovat sbírku skrze akce jako je tzv. svařák, Právnický ples či Job Fair Kontakt. Vybrané prostředky tak budeme kombinovat s našimi investičními, které na to můžeme vyčlenit,“ uvádí profesor Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK.

Rozsah oprav je přímo závislý na míře poškození zejména elektromechanických částí. Celé zařízení vyžaduje generální opravu. Pro renovaci páternosteru se nabízí dvě řešení, jedno formou repliky původního oběžného výtahu, druhé formou repase-restaurace-rekonstrukce stávajícího páternosteru. Tato varianta je pro zachování genia loci tohoto stroje přijatelnější. Objekt fakulty je památkově chráněn a variantu pro restaurování stávajícího páternosteru s použitím co možná největšího množství původních dílů při obnově páternosteru podmiňuje Národní památkový ústav v Praze.[1]

Na renovaci je potřeba vybrat cca 6 milionů korun. V současné době je vybráno 6 % z celkové částky. Cesta k cíli je tedy ještě daleká, ale za podpory široké veřejnosti a studentských spolků je fakulta k částce blíž a blíž. Páternoster má i svoje vlastní webové stránky.

Do sbírky na renovaci může přispět každý přímo, ale také nepřímo prostřednictvím účasti na některé z akcí, které pořádají jednotlivé spolky studentů práv. „Spolek českých právníků Všehrd sdílí se svou alma mater názor, že tento výtah je historickou součástí a jedinečným prvkem naší fakulty a rozhodl se tak finančně podpořit projekt obnovy a opravy oběžného výtahu,“ uvádí starosta spolku Adam Zvonař a dodává, že „Všehrd na sbírku věnuje část z vytěženého zisku ze svých největších spolkových kulturních akcí, jako byl Právnický ples a studenty oblíbený Mikulášský svařák. Například právě ze Svařáku spolek věnoval fakultě částku 30.000 Kč. V rámci této spolupráce se také uvažuje o zrekonstruování a zakoupení jedné kabinky, která by tak byla pojmenována právě po našem spolku." Podobně se angažuje také spolek studentů práv ELSA Praha, který na veletrhu pracovních příležitostí Job Fair Kontakt prodával propagační předměty s logem „Páternoster“, jejichž výtěžek je určen právě na renovaci výtahu. To potvrzuje také prezidentka ELSA Praha Nikola Krátká: „ELSA počítá s tím, že se zapojí, již od té doby, co se obnova páternosteru začala řešit. Možné způsoby podpory jsem s panem děkanem probírala již začátkem akademického roku. Kromě Job Fair Kontaktu jsou v plánu i další akce, například benefiční koncert." Výtěžek plánovaného koncertu půjde rovněž na obnovu páternosteru. "V současné době sháníme vhodné kapely, které mají dostatečné jméno na to, aby tento výtěžek nebyl zanedbatelný,“ dodává Nikola.


[1] TURIC, Mgr. A. Marcel. [Zjišťovací dokumentace] POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI RENOVACE PÁTERNOSTERU budovy UK v Praze, Právnická fakulta. In: Praha, 2015, s. 12 [cit. 2016-02-28].

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři