Prodloužení programu Antivirus a izolačka

Prodloužení programu Antivirus a izolačka

Jelikož se stále nepodařilo prosadit do zákona o zaměstnanosti novou úpravu tzv. Kurzarbeit, byl na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí prodloužen program Antivirus na podporu zaměstnanosti do 30. 4. 2021.

senior associate, Accace Legal s.r.o.
Prodloužení programu Antivirus a izolačka

V platnosti zůstávají všechny režimy programu Antivirus, tj. A+, A i B. Byla však přidána jedna podmínka, a to že příspěvek je možné čerpat jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Důvodem tohoto omezení je zamezit účelovému zaměstnávání nových zaměstnanců ve snaze získat státní příspěvek.

Mimořádný příspěvek k nemocenské – tzv. „izolačka“

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona, podle něhož zaměstnanci obdrží od zaměstnavatele za dobu karantény, nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, mimořádný příplatek k nemocenským dávkám ve výši 370,- Kč za den. Příspěvek bude splatný spolu s náhradou mzdy a měl by být vyčíslen ve výplatní pásce zaměstnance.

Příspěvek je limitován tak, že jeho součet s náhradou mzdy nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Příspěvek náleží za období od 1. 3. do 30. 4. 2021 jak zaměstnancům v pracovním poměru, tak i zaměstnancům činným na základě dohod, pokud jsou účastni sociálního pojištění. Nebude náležet zaměstnancům, u nichž byla karanténa nařízena do 5 dnů od návratu ze zahraničí, ledaže by se jednalo o pracovní či služební cestu.

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Zaměstnavatele by neměla tato úprava neúměrně zatížit. Automaticky obdrží od ČSSZ informaci o vystavení karantény zaměstnance. Poskytnutý příspěvek k náhradě mzdy si následně odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet příspěvku by měl umožňovat formulář vyúčtování zasílaný na příslušnou SSZ.

Návrh zákona byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 121/2021, o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.
Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči

Právní aspekty škody na zdraví v důsledku epidemiologických opatření omezujících přístup pacientů ke zdravotní péči - část III.

O možných škodách na zdraví vzniklých pacientům v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví, které pozastavilo poskytovatelům zdravotních služeb poskytování preventivní péče.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu