Randova nadace opět ocenila nejlepší diplomové práce Zdroj: Michal Tvrdík

Randova nadace opět ocenila nejlepší diplomové práce

Již po osmé udělila Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd ocenění třem nejlepším diplomovým pracím z vybraných oborů práva, a to při slavnostním předání hodnotných cen dne 30. října 2014 ve Vlasteneckém sále Karolina.

Mgr. Lenka Chalupská

Mgr. Lenka Chalupská

asistentka soudce / externí spolupracovník, Právní prostor.cz

Mgr. Lenka Chalupská

asistentka soudce / externí spolupracovník, Právní prostor.cz

Za podpory generálního partnera PRK Partners s. r. o., advokátní kanceláře, oceňuje Randova nadace již pravidelně autory diplomových prací obhájených na právnické fakultě v České republice z vyjmenovaných oborů práva. Tyto diplomové práce jsou ohodnoceny pro svůj mimořádný přínos pro rozvoj oboru, důraz je kladen zejména na praktickou stránku a využitelnost jejich výstupů.[1]

Randova nadace má za sebou velice dlouhou historii, která sahá až k roku 1876[2], kdy byla založena prof. Antonínem rytířem Randou. Jejím cílem bylo, a doposud také je, podporovat nadané studenty práv i formou ocenění za výborné vědecké práce. Letošní předávání cen bylo však nadto o něco výjimečnějším, neboť tento rok uběhlo přesně sto let od úmrtí prof. Antonína rytíře Randy. Tato skutečnost zavdala vhodnou příležitost pro připomenutí této mimořádné osobnosti, jejíž odkaz je do dnešních dní více než patrný.

Nebylo lepší příležitosti k připomenutí osobnosti prof. Antonína rytíře Randy, než právě při udělování ocenění Randovy nadace. Po úvodním slově se tohoto úkolu zhostil prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Svá slova zaměřil na Randu coby právníka, vysokoškolského učitele, právního vědce i politika. Zdůraznil význam Radovy osobnosti coby učitele na Právnické fakultě nově vzniklé české části Karlo-Ferdinandovy Univerzity. Jakožto představitel soukromého práva přednášel Randa na fakultě též v oboru římského práva, nutno podotknout že přednášel nikoli pouze v jazyce německém, ale taktéž českém. „Randa patří mezi zakladatele moderního pojetí soukromého práva v druhé polovině 19. století,“ připomněl prof. Kuklík. Za jádro jeho práce označil oblast věcných práv, zejména institut držby a vlastnického práva. I na poli politickém, v oblasti hájení českých zájmů dosáhl Randa velkých úspěchů, neboť jej lze považovat za symbol pokusu najít určitý kompromis mezi národními aspiracemi a zachováním společného rakouského státu.

Po prof. Kuklíkovi se ujal slova doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., který přispěl přednáškou na téma „Popírá úprava obchodních korporací teorii fikce právnické osoby?“. Na úvod uvedl, že prof. Randa se zabýval také obchodním právem, byl dokonce autorem jedné z prvních učebnic obchodního práva. Zmínil, že Randa se přiklonil k Savignyho teorii fikce právnických osob, popíral právnickou osobnost u řady entit, včetně akciových společností. Pojem teorie fikce je však nutno vykládat jazykem 19. století. Randa se zároveň věnoval detailům toho, co se děje uvnitř společností a co je dnes nazýváno „corporate governance“, pozornost ale zaměřil též na obchodní závod.

Před samotným udělením cen promluvil JUDr. Jakub Lichnovský z advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o. a zároveň člen Randovy nadace. Zdůraznil, že hlavním významem nadace je podpora studentstva. Nadace v současné době oceňuje diplomové práce z oboru práva soukromého a jeho příbuzných oborů, které mají velký význam pro právní teorii nebo praxi. Zmínil také, že kvalita prací se v porovnání s minulými ročníky neustále zvyšuje a vyzdvihl i vypracování některých diplomových prací v anglickém jazyce.

Ocenění autoři

Třemi oceněnými autory diplomových prací se stali Mgr. Lucie Krtoušová, jejímž tématem diplomové práce byla „Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení právní odpovědnosti (právně komparativní analýza)“, práce obhájená na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; Mgr. Viktor Szabo s diplomovou prací na téma „Vlastnictví energetických zařízení“, obhájenou na Masarykově univerzitě; a Mgr. Jaromír Zajíc, jehož tématem diplomové práce byla „Objektivní dobrá víra v českém soukromém právu“, práce byla obhájena na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Všechny oceněné diplomové práce byly zhodnoceny jako vysoce kvalitní, s mimořádným přínosem pro právní teorii či praxi. Zdůrazněny byly zejména vlastní úvahy a závěry jednotlivých autorů.

9. ročník ceny Randovy nadace vyhlášen

Před závěrečným hudebním vystoupením Leoše Čepického, jenž velice působivě uzavřel slavnostní předávání cen Randovy nadace, byl vyhlášen další, v pořadí již 9. ročník této ceny, která může být udělena autorovi/autorce diplomové práce obhájené na právnické fakultě v České republice v období od 1. 9. 2013 do 31. 3. 2015, a to opět z vybraných oborů práva. Nezbývá, než se těšit na další vysoce kvalitní diplomové práce, které budou ohodnoceny pro svůj zvláštní přínos pro rozvoj oboru práva.


[1] http://www.vsehrd.cz/cs/randova-nadace/

[2] některé zdroje uvádějí rok 1873

soukromé právo všehrd randova nadace diplomová práce

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články