Report: Národní konference na téma „Reklama“

Ve dnech 17. – 18. 4. 2014 pořádal studentský spolek ELSA Praha ve spolupráci s ELSA Česká republika Národní konferenci na téma „Reklama“.

ELSA Praha
Foto: Fotolia

Dvoudenní konference zaštítěné profesorem Janem Kuklíkem, děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se zúčastnilo na šest desítek studentů ze všech právnických fakult v České republice a také ostatních fakult Univerzity Karlovy. Tato konference navazovala na předchozí dva ročníky úspěšného národního projektu.

Národní projekt spočívá především v úzké spolupráci mezi čtyřmi lokálními skupinami ELSA. ELSA („The European law students association“) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace studentů práv a mladých právníků, jejímž cílem je přispívat k právnímu vzdělávání, zlepšování vzájemného mezinárodního porozumění a podpoře společenské odpovědnosti studentů práv a mladých právníků. V České republice působí na všech právnických fakultách v ČR a vytváří tak výše zmíněné lokální skupiny, a to v Brně, Olomouci, Plzni a Praze. Bližší informace o působení organizace v Praze lze nalézt na internetové stránce www.elsa.cz/praha, o působení v České republice na www.elsa.cz a o působení v Evropě na www.elsa.org.  

Každá lokální skupina před Národní konferencí uspořádala na téma Media Law jednu přednášku a společně tak byly naplněny cíle IFP – International focus programme. IFP má souvislost s evropským rozměrem ELSA. IFP je společným tématem pro celou síť ELSA, na které se ELSA zaměřuje po dobu tří let. Během této doby jsou pořádány akce s tématem IFP. Každá lokální skupina v síti pořádá na dané téma minimálně jednu akci během akademického roku, a to jakoukoliv přednášku, workshop, konferenci či cokoliv jiného.

V rámci lokálních skupin v České republice byl IFP spojen s prohloubením spolupráce mezi lokálními skupinami. Společnými silami byla již od začátku organizována tato Národní konference, která ve výsledku získala velmi pozitivní ohlasy.

Primárním cílem ELSA, jakožto studentské organizace, je přiblížení mediálního práva studentům a to takovou formou, aby pro ně bylo toto téma dostatečně přitažlivé a pochopitelné. Mediální právo je považováno za jedno z nejdynamičtěji se rozvíjející právní odvětví v současnosti. Právě to byl impuls pro zvolení Mediálního práva tématem IFP. Dalším důležitým aspektem práce na tomto projektu je rozšíření povědomí o ELSA a její činnosti na fakultách a to nejen mezi studenty, ale také mezi advokátními kancelářemi a akademickou obcí.

Průběh akce, která byla projektově řízena již od prosince 2013, se nesetkal se sebemenšími organizačními problémy. Konference byla rozdělena do šesti bloků, kde vystupovali jak advokáti zabývající se mediálním právem a konkrétně reklamou, tak i představitelé humanitních oborů vyučující a rovněž praktikující reklamní problematiku.

Konferenci zahájila advokátka Helena Chaloupková s "Úvodem do regulace reklamy v České republice", hovořila o právních předpisech regulujících reklamu jako takovou v celé své obsáhlosti. Druhý blok měl pod taktovkou právní poradce dTest Miloš Borovička s přednáškou „Reklama na spotřebitelský úvěr“, krátce hovořil o poslání dTestu a následně o jednom z nejžhavějších témat současnosti spjatých s ochranou spotřebitelů a jejich práv. Výkonný ředitel Rady pro reklamu Ladislav Šťastný, který uvedl třetí část prvního konferenčního dne, pak v rámci tématu "Reklamní etika" hovořil o samoregulaci reklamy vedle zákonných prostředků jejího omezování. Poslední čtvrteční přednášku na téma „MC Donald’s: Tak trochu jiná kultura“ formou interaktivní prezentace zobrazující historický vývoj jednoho z nejlepších marketingových podnikatelských plánu moderního světa zprostředkovala vedoucí Oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Markéta Pravdová.

Druhá, menší část konference, a to její páteční dva bloky, se nesly ve velmi uvolněném duchu. První přednášku "Politická reklama" s následnou diskusí uvedli politoložka Vladimíra Dvořáková a reklamní expert Jiří Mikeš. Studenti od přednášejících získali cenné vědomosti o předvolebních kampaních politických stran, pohled do teorie i praxe pak vyústil ve více než hodinovou diskusi. Po rozsáhlé diskusi byla konference ukončena filmem Český sen, který patří mezi nejuznávanější studentské práce posledního desetiletí.

Součástí dvoudenní konference byly i pravidelné snídaně, obědové a večerní rauty, coffee breaky a také čtvrteční sociální program, kde se jednotliví účastníci skvěle bavili a první den konference slavnostně ukončili.

Organizační tým složený z členů ELSA Praha odvedl velmi kvalitní práci, která se promítla v ohlasech účastníků, kteří neskrývali své nadšení. Konference si získala podporu i od soukromých subjektů, kteří neváhali přispět jak finančně, tak i materiálně. Generálním sponzorem konference byla advokátní kancelář Allen & Overy, sponzorem časopis dTest, in-kind sponzorem společnost Codexis a mediálním sponzorem pak www.pravniprostor.cz.

„Děkujeme všem hostům, sponzorům, účastníkům i dalším podporovatelům, kteří se aktivně účastnili na organizaci a samotném průběhu konference. Jsem pevně přesvědčen, že do budoucna budeme obdobné velké projekty i nadále organizovat a podporovat, neboť splňují základní myšlenky ELSA, ať už se jedná o rozšiřování právního vědomí, podporu vzdělávání či sbližování mladých lidí z různých oborů ze všech koutů republiky,“ pronesli závěrem organizátoři konference.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články