Rozhovor: Ivana Hexnerová - BOVA vzdělává téměř čtvrtstoletí

Rozhovor s RNDr. Ivanou Hexnerovou o téměř čtvrtstoletí existujícím oblíbeném školícím centru a seminářích, které nabízí.

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Agentura BOVA se již od svého vzniku v roce 1991 zaměřuje na profesionální právní vzdělávání dospělých. Co bylo impulsem ke vzniku školícího centra?

Před rokem 1989 jsem pracovala v Domě techniky Československé vědeckotechnické společnosti jako tzv. oborová inženýrka. Měla jsem na starost právě organizaci vzdělávacích akcí, zejména mezinárodních konferencí. Takže jsem už tehdy získala zkušenosti s jejich pořádáním, všestranným zajišťováním a kalkulováním. Impulsem byl v podstatě rozpad Domu techniky a bouřlivý vývoj nové polistopadové legislativy. Psaly se nové zákony, dělaly se daňové reformy, zaváděla se daň z přidané hodnoty apod. Trh si žádal vzdělávání v mnoha právních a ekonomických oborech, tak jsme na to zareagovali.  

V čem je přidaná hodnota vašich seminářů a jak vybíráte témata?

Ne snad přidaná hodnota, ale po pětadvaceti letech působení v oblasti vzdělávání dospělých víme, že klíčoví jsou skvělí lektoři. Stačí se podívat, kdo u nás přednáší. Vrcholní soudci, profesoři práva, významní advokáti a často sami spoluautoři legislativních norem – to jsou ti, jejichž názor má váhu a který, často zcela exkluzivně, zprostředkováváme klientům. Samozřejmě je také nutné pružně reagovat na poptávku a dobře formulovat programy. Jinak výběr témat vždy záleží na aktuální legislativě. Dnes to je v souvislosti s NOZ občanské a obchodní právo hmotné. Velký zájem je také o daňové a účetní semináře. 

Nedávno proběhl průzkum zaměřující se na právní gramotnost v českých domácnostech. Nedopadl příliš slavně. Jak je to s účastníky vašich seminářů? Lze sledovat vzrůstající trend ve znalosti českého právního řádu mezi právními laiky?

Domnívám se, že na tuto otázku nebudu moci správně odpovědět. Právní gramotnost v českých domácnostech nejsem schopna posoudit – účastníci našich právních seminářů jsou vesměs buď podnikoví právníci nebo advokáti. Pokud se k nám hlásí někdo bez právního vzdělání, potom jsou to i v těchto případech lidé, kteří ke své profesi dobrou znalost určité právní normy potřebují – i oni jsou tedy do určité míry právními specialisty (jedná se například o úředníky a jejich znalost například správního řádu, stavebního zákona apod.). Naše právní semináře jsou odborně na velmi vysoké úrovni s vysoce sofistikovaným výkladem. Na vysoké odborné úrovni jsou i jejich účastníci, kteří mají hluboký vhled do dané problematiky.

Vysoce sofistikovaný výklad zajišťují opravdu zajímavé osobnosti českého práva a dalších oblastí. Na koho se mohou účastníci seminářů těšit? A kdo patří k nejoblíbenějším lektorům?

Účastníci vyhledávají samozřejmě lektory podle svých zájmů, podle toho, která oblast je pro ně důležitá, ve které se chtějí podrobně proškolit. Vyhledávají tedy nejdřív témata, potom mohou v některých případech volit i podle lektora. Ne však ve všech oblastech – některé velmi úzké obory zajišťuje například jen jeden či dva lektoři. Každý lektor vede samozřejmě svůj výklad či diskusi trochu jinak, každý má svá specifika. Nicméně myslím si, že se nám podařilo sestavit a odborné veřejnosti nabízet velmi širokou nabídku témat pod vedením špičkového týmu lektorů, vysoce erudovaného, všeobecně uznávaného a velmi žádaného.

Pokud se rozhodnu některého z odborných seminářů účastnit, co mohu očekávat? Jaký je jejich tradiční průběh?

Program seminářů máme podrobně rozepsán na našich webových stránkách. Semináře tedy probíhají podle předem stanoveného obsahu. Je samozřejmě možné, že v závislosti na požadavcích účastníků se lektor může věnovat větší dobu některému z bodů programu, případně se časově prodlouží doba věnovaná diskusi a odpovědím na dotazy účastníků. Obsahově se s našimi semináři zaměřujeme především na nejdiskutovanější témata právní praxe s cílem zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází. Lektoři se věnují i  dosavadnímu stavu odborné diskuse nad nimi, předkládají řešení těchto problémů ve vazbě na související judikaturu a referují také o připravovaných legislativních změnách.

BOVA ctí prázdniny, a tak se na další semináře mohou klienti těšit od konce srpna. Na jaké nás můžete pozvat?

Začínáme 24. srpna seminářem na téma Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci pod lektorským vedením jednoho z nejuznávanějších odborníků na právo obchodních společností u nás pana doktora Petra Čecha. Upozorním ještě na seminář začátkem září vedený panem doktorem Petrem Šukem, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který se zaměří na Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bisSeminář si klade za cíl podrobně vyložit úpravy soudní příslušnosti obsažené v nařízení Brusel I bis, vyložit klíčové pojmy, strukturu a jednotlivá pravidla pro určení (mezinárodní) příslušnosti, to vše s využitím dosavadní judikatury Soudního dvora. Od druhého zářijového týden je potom již naše nabídka (viz: www.bovapolygon.cz) velmi bohatá a domnívám se, že také mimořádně zajímavá.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu