Rozhovor: Gary J. Gao - Spolupráce Číny a ČR zažije v příštích letech velký boom

Gary Gao je partnerem šanghajské pobočky pekingské advokátní kanceláře Zhong Lun. V rámci svého mezinárodního působení v řešení komerčních sporů, rozhodčích řízení a mediace navštívil Gary při příležitosti Prague Summer School 2014 i naše hlavní město. Kam směřuje právní politika jedné z největších světových mocností a jaký je čínský pohled na budoucí vývoj mezinárodního práva mezi Evropskou unií a Čínou? Ptali jsme se na tom nejrelevantnějším místě!

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: Shutterstock

Jste velice úspěšným a pracovitým právníkem. Na jaké oblasti práva se specializujete?

Od mého přijetí do Čínské advokátní komory v roce 1995 mám za sebou téměř 20 let profesních zkušeností v oblasti přeshraničních sporů, mezinárodních obchodních rozhodčích řízení a v mediacích, zabývám se záležitostmi týkajícími se dodržování právních norem, řešení vnitrostátních sporů, a to částečně v oblasti politických a korporátních zločinů, obchodního podplácení, odpovědnosti za škodu na výrobku, porušování osobních práv, TMT sporů a sporů z práva duševního vlastnictví.

Měl jste nějakou možnost porovnat české právo s čínským? Pokud ano, co považujete za největší odchylky těchto právních systémů?

Doposud jsem neměl mnoho příležitostí použít české právo v praxi, tudíž bude můj pohled na české právo spíše obecný. Z mého pohledu spadají obě právní oblasti, jak české tak čínské právo, do stejné kategorie systému soukromého práva, což znamená, že přednost při rozhodování je dána spíše zjišťovaným skutečnostem než právním precedentům.

Struktura čínského soudnictví je tvořena čtyřstupňovou soustavou soudů, mezi které patří Nejvyšší lidový soud, Vrchní lidový soud, Střední lidový soud a Základní lidový soud. V průběhu řízení před lidovými soudy se uplatní tento systém, přičemž druhá instance je finální. Jak prvoinstanční tak druhoinstanční soudy mohou přezkoumávat faktickou a aplikační stránku zákonů. Poté, co rozsudek druhoinstančního soudu nabude právní moci, mohou se strany, pokud nesouhlasí s rozsudkem, odvolat proti rozhodnutí a jejich případ bude znovu projednán u tohoto soudu. Avšak výkon rozhodnutí tímto odvoláním není dotčen.

Začátkem roku 2014 nabyl v České republice účinnosti nový občanský zákoník. Jedná se o dílo, na němž se pracovalo přes 10 let. Zaznamenala Čína v poslední době podobnou změnu legislativy?

V Číně se nic podobného za poslední desetiletí neudálo. Jelikož Čína v posledních třiceti letech prošla velice rychlým ekonomickým vývojem, je přijímání nových zákonů postaveno spíše na úkor tohoto vývoje. Aby mohlo být tohoto ekonomického pokroku bez problémů dosahováno, zmocňuje Národní lidový kongres (nejvyšší čínská legislativní instituce) Státní radu, případně jiný administrativní organ, za účelem přijetí a vyhlášení zákonů a nařízení. Dalo by se říci, že Čína v současné době prochází rapidním vývojem legislativy. Kromě toho čínský právní řád nezahrnuje občanský zákoník, tak jak je tomu v České republice.

Co je v současné době výzvou čínského práva? Jak se bude do budoucna vyvíjet?

Dle mého názoru je největší výzvou čínského práva vedení země na základě zákonů a současně pod vládou CPP, což je čínská politická strana u moci. Realizace tohoto postupu má tři hlavní problémy:

  1. jak potlačit moc vlády,
  2. jak ochránit soukromá práva občanů,
  3. jak znovu obnovit zákonodárnou moc.

Pod vládou CPP bude moc vlády pod dohledem a zároveň bude potlačována přísnými pravidly zahrnutými v sérii nařízení, která budou přijata. V čele s posilováním ekonomiky se očekává, že legislativní proces bude omezen na minimum. Zákonná moc některých základních právních předpisů, jako je například daňový zákon, bude upravena Národním lidovým kongresem, a to postupně za činnosti Státní rady. Trestní právo společně s trestním řízením se bude muset ve větší míře přizpůsobit k ochraně soukromoprávních vztahů.

Neuvažujete o zřízení pobočky Vaší advokátní kanceláře zde v České republice?

Z informací, které mám, mohu říct, že o tomto postupu opravdu neuvažujeme. Nicméně si naše kancelář již dojednala spolupráci s některými českými advokátními kancelářemi. Osobně doufám, že jednoho dne udělá naše kancelář další krok vpřed a zřídí pobočku kanceláře i v České republice.

Vidíte v českém trhu nějaký potenciál?

Samozřejmě, že vidím v českém trhu potenciál. Zaprvé, České republika a Čína mají dobré diplomatické vztahy. Za druhé, je Česká republika vedoucí zemí v jistých technických oborech a pokrokových technologiích, které jsou pro Čínu potřebné. Právě v tomto speciálním segmentu trhu vidím obrovskou výhodu. Věřím, že spolupráce mezi našimi zeměmi zažije v budoucnu velký boom, zejména v oblasti investic do malých a středních podniků.

Čína je převážně zaměřena na Spojené státy americké. Jak se díváte na spolupráci Evropské unie a Číny v oblasti mezinárodního práva?

Věřím, že se spolupráci mezi Čínou a EU bude v budoucnu dařit, zejména v oblasti ekonomické spolupráce. Ohledně EU mám pocit, že by Unie měla zaměřit svůj pohled na Čínu a přivést z ní investice. EU by měla vytvořit prostředí, které je více přívětivé čínským podnikům, prostředí ochraňující a přijímající investice, a to zejména v oblasti usazování a diskriminace za podpory příslušné legislativy. Za Čínu mohu doporučit zvýšení ochrany duševního vlastnictví, životního prostředí, práv zaměstnanců a antimonopolní oblasti. Tyto segmenty by měla Čína zlepšit v průběhu spolupráce s EU. Očekáváme, že legislativa v rámci vztahů EU a Číny s přístupem k ekonomice bude sílit za podpory ekonomického růstu.

Pokud byste měl porovnat Vaši advokátní kancelář s nějakou českou kanceláří, našlo by se hodně rozdílů? Je vůbec možné tyto entity porovnávat?

Ohledně statusu a velikosti by mohla být naše čínská kancelář jednou ze tří nejlepších kanceláří v České republice. S ohledem na mou neznalost českých advokátních kanceláří, je toto pouze můj obecný poznatek.

Spolupracuje Vaše kancelář s akademickým prostředím, míněno univerzitou?

Ano. Jako jedna z vedoucích čínských kanceláří spolupracujeme s mnoha prvotřídními čínskými právnickými fakultami.

Existují nějaké záporné body, které Vaše kancelář v porovnání s Vašimi evropskými konkurenty postrádá?

Jak jistě víte, mnoho v Evropě známých mezinárodních advokátních kanceláří disponuje dlouholetou historií, z níž pramení nahromaděné zkušenosti v mezinárodním managementu. Čínské kanceláře se však vyvinuly až poté, co se Čína otevřela světu. V současné době, kdy je Čína ve stádiu hledání zahraničních investic, staví se čínské advokátní kanceláře k tomuto managementu s respektem. Navzdory tomu se spolu s rapidním vývojem ekonomiky a zahraničních investic zdokonalilo i právní prostředí a já osobně vidím velký potenciál v budoucím vývoji čínských mezinárodních advokátních kanceláří. 

Jaká oblast práva je ve Vaší kanceláři tou nejpokrokovější?

Z těch, které jsou mi blízké, jde o zahraniční investice a přeshraniční spory.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články