Rozhovor: Petra Gříbková - Legislativního klidu se ani letos nedočkáme

"Z pohledu právníka si především přeji legislativní klid a alespoň čtvrt roku bez jakékoli legislativní změny. Toho se však zřejmě nedočkáme," říká JUDr. Ing. Petra Gříbková, která v dubnu loňského roku získala prestižní ocenění Podnikový právník v kategorii Samostatný podnikový právník.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Začátek nového roku vnáší každoročně do právního řádu celou řadu novinek. Jaké nejdůležitější změny přinesl 1. leden 2016?

Změn je jako každý rok hodně a záleží, z jakého pohledu je chcete hodnotit. Vyjma tolik diskutovaných daňových změn (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, zvýšení částky osvobozených důchodů, povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky, zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, kontrolní hlášení, atd.), můžeme určitě zmínit také zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky pro rok 2016, zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření (tzv. II. pilíře), novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v rámci které došlo mimo jiné k rozšíření o úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, nebo novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která kromě jiného obsahuje změnu v pojetí a vymezení dálnic a silnic a jejich kategorizací, navazující úpravu nejvyšších dovolených rychlostí, nebo úpravu problematiky nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky.

Mezi další legislativní novinky s účinnosti od ledna 2016, které stojí za upozornění a mediálnímu zájmu trochu unikly, patří např. novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jenž se mimo jiné snaží reagovat na tolik kritizovanou formu pracovního poměru na dobu určitou pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, nebo novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v rámci které kromě jiného dochází ke sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem a zavádí se fikce doručení ve správním řízení osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny, příp. novela zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, jejímž předmětem je nastavení dlouhodobě udržitelného mechanismu financování čistých nákladů, který zajistí poskytování základních poštovních služeb v požadované kvalitě a množství.   

Očekáváme v následujících měsících účinnost či přijetí nějakých zásadních zákonů či novel stávajících zákonů?

Z pohledu právníka si především přeji legislativní klid a alespoň čtvrt roku bez jakékoli legislativní změny. Toho se však zřejmě nedočkáme, neboť plán legislativních prací vlády pro rok 2016, čítající přes 60 stran textu a pořadových tabulek, nám na klidu příliš nepřidá.

V tomto směru lze očekávat přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek a s ním souvisejících prováděcích předpisů (nařízení vlády a vyhlášky), nebo tolik diskutovaného zákona o (elektronické) evidenci tržeb. Čím dál tím hlasitěji se rovněž hovoří o novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde je z pohledu korporátní praxe vnímána stále řada problémů, jež si vyžadují novelizační úpravu, a to ať již jde o opětovný problém s existencí souběhu funkcí, nejednoznačnosti otázky kogentnosti / dispozitivnosti ustanovení zákona, či např. formulační nejasnosti v záležitostech jednání jediného společníka.

V závěru roku bychom se mohli dočkat také novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, kterou začnou poslanci projednávat již příští měsíc, společně např. s novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. Své proměny by se měl letos dočkat také zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, avšak na účinnost této novely si budeme muset počkat do roku následujícího.  

Osobně jsem pak zvědavá na nový zákon o elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv, který je momentálně zařazen na program lednové schůze Poslanecké sněmovny k projednání v prvním čtení.

Bude se dubnový kongres Právní prostor věnovat těmto legislativním novinkám?

Ano, letošní program kongresu bude, stejně jako tomu bylo v jeho uplynulých ročnících, sestaven tak, aby reflektoval vybraná témata, která odborná právní veřejnost aktuálně diskutuje. Proto na něm nebude chybět problematika veřejných zakázek, ve vztahu k připravovanému zákonu o zadávacích řízeních, registr smluv a jeho dopady na povinné subjekty, přestupková tématika v trestním bloku, nové aspekty ochrany spotřebitele či aktuální problémy a otázky justice v tradičním závěrečném bloku kongresu.  

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články