Rozhovor: Samostatným podnikovým právníkem roku je Petra Gříbková

Unie podnikových právníků ČR, o.s., vyhlásila již čtvrtý ročník ocenění Podnikový právník 2015. Cílem udílení těchto ocenění, a to hned v několika kategoriích, je propagovat a popularizovat práci podnikových právníků a posilovat jejich dobré jméno a společenský význam, s důrazem na odbornost, etiku a povýšení kvality právního vědomí ve společnostech, organizacích a orgánech, kde vykonávají svoji profesi.[1]

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Jedno z ocenění si ze slavnostního večera konaného 16. dubna u příležitosti letošního ročníku Podnikového právníka odnesla i JUDr. Ing. Petra Gříbková z ryze české společnosti ATLAS consulting spol. s r.o., která se už od roku 1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů a aplikací. Petra Gříbková je tak samostatným podnikovým právníkem pro rok 2015.

Jak dlouho se práci podnikového právníka věnujete, a proč jste se vydala právě tímto směrem? Nelákaly Vás tradiční právnické profese, nebo šlo o náhodu?

Začnu trochu zeširoka. K právu, jako takovému, jsem se dostala až z následné profesní praxe po studiu ekonomie, v rámci které jsem měla na svém původním pracovním působišti na starosti komunikaci převážně s právními zástupci našich obchodních partnerů. Následné kombinované studium bylo sice náročnější, ale dodnes na něj ráda vzpomínám, protože okamžitá a souběžná aplikace studia v praxi byla ideálním stavem, jak se s právem postupně seznamovat.

Práci ryze podnikového právníka se tak věnuji přibližně šest let a je pravdou, že současná pracovní pozice ve společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. byla spíše dílem náhody, která přišla v okamžiku, kdy jsem díky mateřské dovolené nic sama aktivně nehledala.

Zpětně to hodnotím jako tu nejlepší možnost, protože tradiční právnické profese, jako je advokacie nebo práce v justici, zaměřují svou činnost převážně na řešení již existujících problémů a sporů. Těm však máte jako podnikový právník stále velkou šanci se vyhnout.

U tradičních právních profesí si každý představí, co je náplní práce. Soudce soudí, advokát zastupuje procesní stranu, státní zástupce zase veřejnou žalobu. Čemu se jako podnikový právník nejvíce věnujete Vy? 

Práce samostatného podnikového právníka zahrnuje starost o kompletní právní agendu společnosti, tj. vše, co souvisí s jejím fungováním a správou. Asi největší část tvoří příprava a připomínkování smluvních dokumentací společně s účastí na jednotlivých jednáních. Co do oborů práva se dá bez nadsázky říct, že snad jen kromě rodinného práva se profesně potkávám s téměř každou z jeho oblastí. V poslední době mi stále větší prostor zabírá také starost o podkladovou část veřejných zakázek s následnou koordinací příp. navazujících správních řízení.

Tady však moje pracovní náplň zdaleka nekončí, protože vedle standardní právní agendy mám na starosti také přípravu odborné části našich dvou významných vzdělávacích akcí – odborného kongresu Právní prostor a specializované konference Právo ve veřejné správě, z nichž prvně jmenovaná je dnes již největší odbornou právnickou akcí svého druhu v ČR, což je docela zavazující.

Samozřejmě nemůžu nezmínit také vedení redakční rady tohoto portálu, jenž se za pouhý rok své existence zařadil mezi nejvyhledávanější zdroje právních informací! Poslední, co bych chtěla v rámci svých pracovních povinností zmínit, je koordinace práce Legislativně redakční rady CODEXIS, která nám významně pomáhá v rozvoji špičkové kvality samotného systému CODEXIS.

Zmínila jste odborný kongres Právní prostor, jehož pátý ročník se bude shodou okolností konat již příští týden (21. a 22. dubna). Na co se mohou účastníci kongresu těšit a proč stojí za to na kongresu být?

Program letos nabídne hned několik velmi aktuálních a často diskutovaných témat, od připravovaných změn občanského zákoníku, v rámci kterých zazní např. varování nad nově zaběhnutými právními praktikami, které by se mohly podle vyjádření NS v budoucnu hrubě nevyplatit, přes plánované změny trestního řádu z pohledu jeho možností a limitů. Mediálnímu zájmu byly rovněž vystaveny plánované úpravy zákona o státním zastupitelství, u kterého se aktuálně zdá, že se shoda mezi NSZ a MSp ČR přece jen našla. Stranou zájmu nezůstala ani připravovaná rekodifikace civilního procesu, či vize a náplň pravomocí Nejvyšší rady soudnictví. Účastníci budou mít rovněž možnost poslechnout si rozbor problematiky mimosoudních administrativních rozvodů, způsobů a možností upozornění zaměstnance na nedovolené praktiky zaměstnavatele a řadu dalších témat. Navíc letošní koncentrace špičkových právních odborníků je velmi  výmluvným argumentem, proč na kongresu nechybět. Ostatně posuďte sami, kdo všechno na kongresu vystoupí – ministr spravedlnosti ČR, předseda NS, předseda NSS, nejvyšší státní zástupce, místopředseda NS, exministryně spravedlnosti ČR, prezidentka SU ČR, předseda MS v Praze, poradce ministra spravedlnosti ČR, členové Legislativní rady vlády ČR a mnoho dalších.

Čím si vysvětlujete letošní úspěch v Podnikovém právníkovi? Co pro Vás znamená?

Ocenění mne velmi potěšilo a moc si ho vážím už proto, že konkurence mezi kolegy je velká. A to, že přišlo právě v tuto chvíli, asi jen dokládá to, že má práce je vidět, je vnímána pozitivně a pro mě to znamená, že má smysl v ní takto dále pokračovat.

Je ve Vašem profesním životě ještě nějaké místo na nesplněné sny? Chtěla byste ještě něčeho nového dosáhnout?

Dalším profesním výzvám se nijak nebráním, podstatné je, abych z toho, co dělám, měla dobrý pocit. A určitě je stále vždy co vylepšovat nebo se něčemu novému naučit.

Společnost, ve které zastáváte funkci podnikového právníka, se již přes dvacet let věnuje ekonomickým a informačním systémům a aplikacím. Jedním z těchto systémů je i CODEXIS. Vzhledem k tomu, jaké množství předpisů se každoročně přijímá, mi přijde jako téměř nadlidský úkol systém držet stále aktuální. Je zanášení novel do účinných právních předpisů automatizováno, nebo je nutné zapojit lidský faktor? Jak vlastně práce vašeho týmu na CODEXISu vypadá a kolik lidí na tomto software pracuje?

Aktualizace systému bez lidského faktoru není bohužel (nebo bohudík) vůbec možná.

Možná Vás to překvapí, ale automatizace je využívána pouze pro rutinní administrativní procesy, zbytek je na lidech (umístění daného textu do systému, jeho začlenění a navázání na související dokumenty, doplnění autorských poznámek,..atp.).

Oddělení, jenž tuto činnost zajišťuje, tvoří na dvě desítky interních analytiků a metodiků, a k tomu si připočtěte tentýž počet stabilních externích spolupracovníků.

Vývoj, tvorba a především údržba systému v aktuální podobě však vyžaduje součinnost hned několika oddělení ve společnosti včetně nezbytných programátorských činností a vylepšení, které promptně reagují na legislativní procesy, soudobé technologické trendy i potřeby trhu, jako takové.

Při celkovém vyčíslení osob, které se podílejí na vzniku a rozvoji systému CODEXIS, se tak jistě budeme pohybovat  v řádech několika desítek spolupracovníků.   

A Vy se, jako vedoucí podnikový právník, do tohoto procesu také nějak zapojujete, nebo je to činnost od té Vaší oddělená?

Ano, zapojuji a to především v části navazování a koordinace externích specializovaných spoluprací, díky kterým je systém doplňován o odborné texty související s jeho primárním datovým obsahem, s legislativou a judikaturou.

Do této oblasti spadá především činnost Legislativně redakční rady CODEXIS, o které již byla řeč, spolupráce s různými profesními spolky, svazy a komorami, ale také s úřady a významnými vědeckými institucemi, či rovněž individuálně dohodnutá plnění se špičkovými odborníky v daných odvětvích.

Z poslední doby určitě mohu zmínit dynamickou ediční spolupráci s významnými nakladatelskými a vydavatelskými domy v ČR, díky které dnes systém CODEXIS, jako jediný právní informační systém, nabízí nejširší zapracovanou nakladatelskou produkci od více než desítky významných odborných nakladatelství.

Děkuji za rozhovor a těším se na viděnou příští úterý a středu na kongresu Právní prostor 2015.


[1] Z http://www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/podnikovy-pravnik-2015/

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články