Rozhovor: Zuzana Dvořáková - Advokáti pomáhají dětem

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci,“ řekl Lucius Annaeus Seneca. To je i heslem Nadačního fondu Advokáti dětem, který vznikl ke konci roku 2013, a dosud podpořil 62 dětí, přispěl na 8 projektů a předal více než 600.000 Kč. Na naše otázky odpovídala předsedkyně správní rady nadačního fondu Zuzana Dvořáková, která je zároveň jeho ředitelkou.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

Jste spoluzakladatelkou Nadačního fondu Advokáti dětem. Kde se zrodil nápad založit takový projekt? 

Já sama nejsem advokátkou, ani má profese není z právního oboru. Jako žena na mateřské jsem začala pomáhat známým, lidem v okolí, kteří mají nemocné či handicapované dítě a vzhledem k tomu, že můj muž je advokát, propojili jsme naše možnosti v tento projekt. 

Nicméně hlavním impulzem pro vznik Nadačního fondu Advokáti dětem byla skutečnost, že se z nás stali rodiče, otevřel se nám nový pohled na svět, a především tato skutečnost nás inspirovala k tomu, že jsme s podporou advokátních kanceláří DRV Legal a Baker & McKenzie založili tento nadační fond.

Čemu se Nadační fond Advokáti dětem primárně věnuje? 

Naši pomoc směřujeme rodinám s dětmi nemocnými, handicapovanými či pomáháme dětem jinak znevýhodněným, tzn. např. v ústavech sociální péče. Podporujeme také smysluplné projekty jiných dlouhodobě fungujících neziskových organizací, které se na danou problematiku v oblasti pomoci dětem zaměřují. 

Primárně poskytujeme finanční podporu, především na zakoupení kompenzačních, zdravotních pomůcek, na různé zdravotní a rehabilitační pobyty a také na hiporehabilitaci, neboť v těchto oblastech rodiny s nemocnými či handicapovanými dětmi nemají dostatečnou podporu státu a zdravotních pojišťoven. Tento způsob pomoci je naprosto transparentní, evidovatelný a naši podporovatelé tak mají jasno, jak jejich finanční dary byly využity a komu byly poskytnuty. 

Do budoucna bychom rádi portfolio pomoci rozšířili o zprostředkování právního poradenství pro bono ze strany partnerských advokátních kanceláří.

Pokud bude chtít někdo z řad odborné právní obce nadačnímu fondu přispět, jak se může zapojit?

Jak už jsem se zmínila, v současné době se zaměřujeme na poskytnutí finanční pomoci potřebným. Tudíž budeme velmi rádi za finanční podporu, kterou následně přerozdělíme dále. Naším dárcům a partnerům poté zasíláme report vč. výpisu z bankovního účtu, aby měli jasnou zpětnou vazbu o využití jejich darů. Naší prioritou je práce bez nároku na honorář a s minimalizací nákladů, s tím záměrem, aby vesměs celá darovaná částka byla alokována žadateli o nadační příspěvek. 

Zmínila jste, že by nadační fond mohl být v budoucnu nápomocen i v otázkách právních. Chcete se zaměřovat na pomoc v nějaké konkrétní oblasti, anebo naopak, budete poskytovat právní poradenství komplexní?

Nadační fond sám o sobě právní poradenství poskytovat nemůže, nicméně může zprostředkovat pomoc od partnerských kanceláří, které bez nároku na honorář žadateli o pomoc poskytnou právní radu. Myšlenka zprostředkování právního poradenství stojí zatím na předstartovní čáře. Naší ideou je pomoc určená pro matky samoživitelky s nemocnými či postiženými dětmi, které se mnohdy ve své těžké životní situaci složitě orientují. Uvedení do praxe možná ukáže i další oblasti, kde bude třeba pomoci. 

Podle čeho vybíráte konkrétní případy, kterým pomáháte? A kdo se na vás může obrátit?

Začnu tou druhou otázkou. S žádostí o pomoc se na nás může obrátit jakákoliv rodina či rodič s dítětem nemocným či handicapovaným, kteří se nacházejí v tísnivé finanční situaci. Bohužel těch diagnóz a složitých životních situací je nespočet... Také rádi podpoříme projekty jiných neziskových organizací. 

Vybírání konkrétních případů je velmi náročný proces, ať už po časové stránce, kdy pečlivě pročítáme případ po případu, tak i po psychické stránce, kdy nahlížíte do těžkých lidských osudů. Já osobně připravuji veškeré materiály a návrh finanční pomoci pro členy Správní rady, kteří žádosti musí odsouhlasit a schválit. Teprve pak přecházíme k realizaci jednotlivých případů. 

Obecně lze konstatovat, že upřednostňujeme matky samoživitelky či rodiny ve velmi špatné sociální a finanční situaci. Dalším kritériem je účel žádosti, podpoříme spíše žádost na kompenzační pomůcku, která zkvalitní život dítěte, než koupi tabletu. Také zohledňujeme zdravotní stav dítěte a akutnost pomoci. Avšak snažíme se vyhovět každému žadateli o nadační příspěvek, proto také neposkytujeme velké finanční obnosy, nýbrž je naším záměrem podělit dary mezi co největší množství žadatelů. Samozřejmě zde platí splnění námi daných kritérií, a to je kompletní dokumentace s žádostí, účel a cíl žádosti v mezích naší pomoci a v neposlední řadě výše stavu našeho bankovního účtu.

V současné době připravujete charitativní kalendář Děti advokátům aneb pohled očima dětí na právní svět. Jak by měl kalendář vypadat, kdy by měl vyjít, a na co budou získané peněžní prostředky použity?

Ještě nemáme odfoceno vše, ale plán je jasný: Bude se jednat již o druhý charitativní kalendář v pořadí. Co se týče formátu, zachováme A3, bude nástěnný, 13ti stránkový. Jeho křest a zároveň termín, kdy bude k dispozici, je naplánován na začátek října 2015 v Brně. Veškeré informace budou k dispozici v dostatečném časovém předstihu na našich webových stránkách. Zakoupením kalendáře, ať už na zmíněné vernisáži nebo prostřednictvím našich webových stránek, jeho budoucí majitelé přispějí celou částkou na pomoc dětí žádajících o podporu u NF. 

Jedním z hesel fondu je i "Protože každý dětský úsměv je důležitý." Je mezi advokáty dostatek těch, kteří toto heslo berou za své?a

Když jsme nadační fond zakládali, první startovní krůčky se zdály být poněkud obtížné, avšak díky pečlivé práci jsme vytrvali a na naší cestě jdeme společně s našimi milými dárci, partnery a podporovateli svižně kupředu. Naší vizí a cílem je sdružit co největší počet dárců zejména z řad advokátní veřejnosti, společně přispět k dobrému jménu advokátní profese a pomoci tam, kde je skutečně třeba. Jsem velmi potěšena tím, že počet podporujících partnerů se bohatě rozšířil o nové advokáty a advokátní kanceláře a společnou silou jsme rozzářili mnoho dětských tváří.  Věřím, že i nadále budou přibývat nejen noví podporovatelé z řad advokacie, ale také další lidé s dobrým srdcem a vůlí pomoci. 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články