Menu

Články

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

ČlánkyOstatníMgr. David Fechtner03.04.2017
Mgr. David Fechtner03.04.2017

Aktualizaci zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů bylo stejně jako v minulých letech nutno provést nejpozději do 31. března, a to prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Letos se však poprvé vycházelo z nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Aktuální formulář oznámení o absenci změn údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. K oznámení se povinně přikládají následující doklady:

(i) čestné prohlášení (textace čestného prohlášení tvoří součást formuláře);

(ii) potvrzení finančního úřadu o absenci daňových nedoplatků; a

(iii) potvrzení o absenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U zahraničních dodavatelů se předkládají jak potvrzení českého finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení, tak také ekvivalentní potvrzení orgánů / institucí v zemi sídla dodavatele. Nejedná-li se o slovenská potvrzení, je nutno zahraniční potvrzení úředně přeložit do českého jazyka. V některých případech je zároveň nezbytné opatřit zahraniční potvrzení apostilou (např. u potvrzení z Německa nebo Švýcarska).

V souvislosti se seznamem kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je nezbytné poukázat také na nově zavedenou možnost zadavatelů požadovat prokázání základní a profesní způsobilosti nejen u dodavatelů, ale také poddodavatelů. Již první případy ukazují, že zadavatelé této možnosti využívají a využívat budou. Zejména pro subjekty spolupracující dlouhodobě se zahraničními dodavateli (poddodavateli) je tudíž doporučeníhodné provést zápis těchto poddodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Příprava dokumentace prokazující základní a profesní způsobilost pak zabere namísto několika týdnů pouze několik málo okamžiků.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: david.fechtner@bnt.eu

Mgr. David FechtnerAssociate, bnt attorneys-at-law s.r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři