Daňové aktuality

Výběr z tuzemských daňových aktualit

Díky stále trvající pandemii existují různé daňové úlevy, ve kterých není snadné se zorientovat. Projděte si naše domácí daňové aktuality a buďte v obraze.

Senior Tax Consultant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Daňové aktuality

S účinností od 1. 1. 2021 byla zavedena novinka, kterou je stravenkový paušál jakožto daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Tento peněžní příspěvek je u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění do výše 70 % max. hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5-12 hodin, což je pro rok 2021 75,60 Kč. Aby na něj měl zaměstanec nárok, musí odpracovat alespoň 3 hodiny za den.

S účinností od 4. 2. 2021 bylo dočasně zavedeno navýšení limitu pro odpočet darů na 30 % základu daně pro zdaňovací období 2020 a 2021 pro fyzické osoby a zdaňovací období, která skončila v období od 1. března 2020 do 28. února 2022 pro právnické osoby.

S účinností od 1. 1. 2021 bylo novelizováno v zákoně o daních z příjmů ustanovení, které zavedlo povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí i na příjmy, ze kterých se daň nesráží díky aplikaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo z důvodu osvobození příjmu od srážkové daně. Původní měsíční limit, který činil 100 000 Kč byl navýšen na 300 000 Kč příjmu vyplaceného danému dodavateli. Za příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo které nepodléhají zdanění v ČR na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude nově oznámení podáváno ročně, a to do 31. 1. kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém by byl plátce povinen provést srážku daně, kdyby takový příjem podléhal zdanění v ČR. Oznamování příjmů zdaněných srážkovou daní a vyplácených do zahraničí na měsíční bázi zůstává beze změny.

V návaznosti na novelizované ustanovení zákona o DPH týkající se nájmu nemovité věci vydalo GFŘ Informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/info-DPH-u-najmu-NV-2021

V souvislosti s novelami zákona o DPH a daňového řádu účinnými od 1. ledna 2021 GFŘ zaktualizovalo Informace týkající se registrace k DPH.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/info-k-problematice-registrace-k-dph-ve-zneni-dodatku-2-11194
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/Info-pro-osoby-povinne-k-dani-neusazene-v-tuzemsku

Zdroj: bnt journal


https://www.mfcr.cz/
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.ve znění účinném od 1. 1. 2021

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdelku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu