Pískat na píšťalku může každý Zdroj: Oživení, o. s.

Pískat na píšťalku může každý

Dva zářijové dny patřily mezinárodní konferenci k whistleblowingu. Ve velké zasedací síni Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy se 17. a 18. září sešlo na 22 přednášejících a 150 hostů, aby společně nalezli optimální legislativní řešení oznamování nekalého jednání.

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

Mgr. Bc. Klára Švandelíková

advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz

V České republice v současné době neexistuje právní předpis, který by whistleblowing komplexně upravoval. Jak ale na konferenci uvedl ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier, vláda se v programovém prohlášení zavázala problematikou zabývat.

Konferenci zahájila Lenka Franková, projektová koordinátorka nevládní neziskové organizace Oživení, o.s., pořadatele mezinárodní konference. Organizace se věnuje boji proti korupci, nehospodárnému jednání ve veřejné správě a zvyšování transparentnosti veřejného sektoru. Po přivítání přednášejících a hostů představila Franková nový projekt neziskové organizace Oživení s příznačným názvem Pískám fauly. Jeho smyslem je podpora potenciálních oznamovatelů. Radí jim, jak oznámení učinit a jak se bránit proti jeho negativním důsledkům, přináší též příběhy whistleblowerů z České republiky i zahraničí. Organizace také spustila praktický nástroj pro bezpečné a anonymní oznámení korupce GlobaLeaks. Právě bezpečnost a anonymita oznámení mohou zvýšit motivaci potenciálních oznamovatelů a odbourat hlavní překážku oznamování – strach.

Varovné zapískání jakožto efektivní opatření proti nekalému jednání

Není tomu tak dávno, co byl whistleblowing pro českou (i odbornou) veřejnost naprosto neznámý. Situace se však v poslední době změnila, a to nejen díky zmíněnému programovému prohlášení vlády z roku 2014. Značnou aktivitu v prosazení konceptu oznamování vyvíjejí nevládní neziskové organizace, diskuze se vedou i na akademické půdě právnických fakult.

Pojem whistleblowing je inspirován anglickým souslovím to blow the whistle, doslova tedy zapískat na píšťalku. Ta má varovně zaznít, nehraje-li se dle pravidel. Ten, kdo na pomyslnou píšťalku píská, bývá označován jako whistleblower, oznamovatel či informátor. Jeho posláním je informovat kompetentní subjekt o nekalém jednání, ke kterému dochází na pracovišti.

V dnešní době je již snad bez debat, že whistleblowing představuje efektivní a legitimní opatření pro odhalování a potírání nekalých jednání. Nezanedbatelné je i jeho prevenční působení. Popularitu si získal zejména ve Spojených státech amerických. „V USA je 48 zákonů pro soukromý sektor, deset pro veřejný. A to je pouze federální úroveň," zdůraznil Thomas Devine, ředitel Government Accountability Project. Svoji důležitou roli hraje oznamování i v rámci unijních struktur.

Jakub Morávek z pražské právnické fakulty na konferenci uvedl, že „každý může pískat fauly, avšak podle stanovených pravidel.“ Právě nalezení vhodných pravidel, nastavení efektivních mechanismů oznamování a zaručení ochrany oznamovatelů – to je v současné době stěžejním úkolem Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce). Hosté konference byli seznámeni se zkušenostmi se samostatnou právní úpravou postavení oznamovatelů v Maďarsku, Srbsku i na Slovensku, měli možnost aktivně se zapojit do řady panelových diskuzí.

Konference je ke shlédnutí on-line

Pro zájemce o probíranou problematiku, kteří však neměli možnost osobní účasti na konferenci, připravil pořadatel videozáznam. Ten je možné spustit online na webových stránkách konference.

Otázka namísto závěru

Lenky Frankové, zástupkyně pořadatele konference a členky Pracovní komise k whistleblowingu, jsme se zeptali, zdali se hlavní výstupy konference nějakým způsobem promítnou do blížících legislativních prací: „Tato otázka by měla mířit spíše na předsedu zmíněné pracovní komise pana Dalibora Fadrného, nicméně vzhledem k jeho účasti na konferenci předpokládám, že si řadu poznatků odnesl a může je tak předat samotným tvůrcům legislativních tezí. Komise je toliko poradním orgánem, tedy bude připomínkovat nově vzniklé teze. Za naši organizaci budeme akcentovat zejména ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními a nastavení procesu vyšetření oznámení.

Na vybrané příspěvky z konference se můžete těšit v připravovaném sborníku a na webu mediálního partnera konference, kterým byl Právní prostor.cz.

konference whistleblowing

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články