Volby 2020: co bude jinak?

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 9. a 10. října 2020) jsou letos poznamenány epidemií koronaviru opět nabývající na síle.

Po debatách o možnostech provedení voleb bylo zvoleno řešení, které by mělo umožnit realizaci práva volit valné většině voličů. Ovšem s některými omezeními. Základní úpravu představuje zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, účinný od 24. srpna letošního roku.

Zvýšená hygienicko-epidemiologická opatření

Povinnost nasadit si roušku nebo podobnou ochranu nosu a úst platí ve vnitřních prostorách veřejných budov a bude tedy platit i ve volebních místnostech. Voliči budou mít možnost si roušku sundat v případě, že k tomu budou volební komisí vyzváni za účelem své identifikace. Dále je apelováno na dodržování rozestupů a je doporučeno, aby si k označení hlasovacího lístku voliči donesli vlastní psací potřeby (i když je volební komise povinna zajistit jejich dostatečný počet a desinfekci). 

Volební komise by měly být vybaveny dostatečným množstvím desinfekce, roušek a jednorázových rukavic (ty jsou zapotřebí např. pro členy volební komise pro manipulaci při kontrole dokladů totožnosti jednotlivých voličů). Je stanovena povinnost zajistit ochranné prostředky i pro osoby, které budou rozdělovat sady hlasovacích lístků do doručovacích obálek a zajišťovat jejich roznos.  

Máte nařízenou karanténu? Volit můžete i tak

Jiná je situace pro voliče, kteří budou v době voleb v izolaci nebo karanténě. Ti nemohou volit ve volebních místnostech (ani pokud mají voličský průkaz), mohou však využít zvláštní způsoby hlasování. 

Novinkou je především možnost tzv. drive-in hlasování. Pro voliče, kteří mají nařízenou individuální karanténu nebo izolaci platí, že mohou využít stanoviště v okrese, kde mají trvalé bydliště. Je ovšem potřeba dát si pozor na vyhrazené časy pro tento způsob hlasování – ve středu 30. září od 7:00 do 15:00 hodin, resp. 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu). Tento způsob hlasování by měl být pro voliče s nařízenou karanténou prioritní, přičemž ministerstvo vnitra upozorňuje, že je vhodné mít s sebou pro tento způsob hlasování také potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice o nařízené karanténě nebo izolaci.

Druhou možností pro voliče s nařízenou karanténou je využití volby do přenosné volební schránky. Tento požadavek je potřeba nahlásit příslušnému krajskému úřadu na speciální telefonní lince (konkrétní telefonní čísla a termíny, do kdy je potřeba se nahlásit naleznete na webových stránkách jednotlivých krajů, obecně by tento požadavek měl být nahlášen do čtvrtka 20:00 hodin). Speciální volební komisi pro tyto účely budou tvořit členové drive-in týmu, kteří přijedou za voličem domů.

Speciálně je upravena i možnost volit pro osoby, které jsou v pobytovém zařízení (například v domově důchodců, léčebně dlouhodobě nemocných apod.) uzavřeném hygienickou stanicí z důvodu výskytu nemoci Covid-19. Tito voliči budou moci hlasovat díky návštěvě speciální volební komise, která do zařízení dorazí ve dnech 1. a 2. října. 

Speciální volební komise a jejich kontrola

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. To je rozhodně vybočení ze standardního procesu tvorby a práce volebních komisí zakotveného v zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, resp. v zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. 

Komise pro hlasování zřizuje krajský úřad tak, aby na každý okres na území kraje připadala alespoň 1 komise. Po dohodě s Armádou České republiky lze zřídit i více komisí. Jak bylo uvedeno výše, komise pro hlasování má 4 členy, z nichž 1 je zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 jsou členové bezprostředně zajišťující jednání komise s oprávněnými voliči určení Armádou České republiky z řad vojáků v činné službě. Zapisovatel komise pro hlasování plní úkoly, které volební zákony svěřují předsedovi okrskové volební komise. Krajský úřad zajišťuje komisi pro hlasování výpočetní techniku, volební dokumentaci, volební schránky a dopravu při výkonu její činnosti. Ochranné a hygienické prostředky pro členy komise pro hlasování zajistí Ministerstvo vnitra. Ostatní podmínky pro činnost komise pro hlasování zajišťuje Armáda České republiky.

Sčítání hlasů odevzdaných při zvláštních způsobech hlasování provede tzv. sčítací komise, kterou zřizuje krajský úřad pro území kraje, má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ten zároveň určí, který z členů komise bude zapisovatelem. Zapisovatel sčítací komise plní úkoly, které volební zákony svěřují předsedovi okrskové volební komise. Sčítací komise je příslušná ke sčítání hlasů odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na území kraje.

Kontrola činnosti sčítací komise zástupci kandidujících stran bude možná na základě analogického použití pravidel obecných volebních zákonů o účasti třetích osob při sčítání hlasů. Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice nebo nezávislý kandidát chce vyslat ke sčítání hlasů sčítací komisí svého zástupce jakožto pozorovatele, může požádat Státní volební komisi o povolení k přítomnosti při sčítání.

Závěrem

Troufnu si říci, že se tyto volby zřejmě neobejdou bez problémů, nestandardních situací a po jejich skončení zaměstná soudy nejedna stížnost. Dokonce i zákonodárce s problémy počítá již dopředu, například když umožňuje snížení počtu členů okrskové volební komise, pokud nebude při jejím ustavování dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů podle příslušného volebního zákona nebo poklesne-li ve dnech voleb počet členů komise pod nejnižší stanovený počet, snižuje se nejnižší počet členů okrskové volební komise na 5 a ve volebních okrscích do 300 voličů na 4. 

Již je pozdě litovat, že se nepodařilo prosadit a zavést možnost volby vzdáleným způsobem elektronicky, do budoucna je to ale rozhodně cesta, kterou bychom se měli vydat a na kterou by bylo záhodno se soustředit.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři