Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení ve světle BIM – vize metodik a výstupů

Pracovní skupina PS02 Odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.

Foto: Shutterstock

Přijetí metody BIM do českého stavebnictví není jen o digitalizaci a používání technologických inovací. BIM s sebou přináší i nezbytnou potřebu řešit nedostatečné projektové řízení a absenci smluvního standardu, a to zejména u veřejných zadavatelů. Bez standardizace vztahů a navazujících procesů na poli veřejných zakázek, projektového řízení a smluv by totiž digitalizace nebyla vůbec možná.

Vize metodik a výstupů, připravená pracovní skupinou PS02 Odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci a představovaná veřejnosti, má za úkol jednoduše a přehledně představit výstupy pracovní skupiny PS02, která usiluje o přípravu českého stavebnictví na efektivní digitalizaci, popsat je a vysvětlit jejich vzájemnou návaznost. Zároveň se jedná o sdělení plánů pracovní skupiny PS02 do dalších měsíců své činnosti a jejich přiblížení veřejnosti.

Vize metodik a výstupů tak ukazuje nejen strukturu jednotlivých oblastí a případně též konkrétních metodik či Českého standardu smlouvy pro výstavbu, ale též směřování činnosti pracovní skupiny PS02 v dalších měsících. 

Více informací k tomuto výstupu najdete na portálu Koncepce BIM.

[zdroj: odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci]

Jedná se o článek původně publikovaný na stránce www.koncepcebim.cz.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články