Zvýšení minimální mzdy

Novela nařízení vlády o minimální mzdě (204/2014 Sb.) byla schválena a od 1. 1. 2015 tak opět dojde ke zvýšení minimální mzdy – měsíční sazba se zvýší na 9 200 Kč a hodinová na 55 Kč. Nové minimální sazby budou platit pro všechny zaměstnance vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, DPP i DPČ. Pouze na zaměstnance pobírající invalidní důchod se bude nadále vztahovat měsíční sazba 8 000 Kč a hodinová 48,10 Kč.

Randl Partners, partnerka

Minimální mzda/pracovní doba

Výše uvedené sazby minimální mzdy se vztahují ke 40ti hodinové stanovené týdenní pracovní době.

Pro zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu (např. při dvou či třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, na základě kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu) je třeba úměrně zvýšit sazbu hodinové minimální mzdy. Typické případy uvádíme níže:

Naopak pokud zaměstnanec má v pracovní smlouvě (či dodatku k ní) sjednanou kratší pracovní dobu nebo odpracoval v kalendářním měsíci méně hodin, snižuje se měsíční minimální mzda úměrně odpracované době:

Odvody na zdravotní pojištění a neplacené volno

Zvýšení minimální mzdy se rovněž projeví ve výši odvodů zaměstnavatelů na zdravotní pojištění v případě neplaceného volna (s výjimkou např. zaměstnanců pojištěných v cizině) či neomluvených absencí zaměstnanců.

Pokud pracovní volno bez náhrady příjmu nebo neomluvená nepřítomnost v práci budou trvat celý měsíc, výše pojistného na zdravotní pojištění vycházející z nové hodnoty minimální mzdy bude 1242,- Kč. Pokud budou kratší, připočte se do vyměřovacího základu za každý den poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

Připomínáme, že příslušné zákony umožňují zaměstnavateli dohodnout se se zaměstnancem, že mu částku za něj vynaloženou na zdravotní pojištění v těchto případech uhradí, například ve formě srážek ze mzdy. To je praktické zejména u delšího neplaceného volna na žádost zaměstnance.

Zaručená mzda

Spolu se zvýšením minimální mzdy dojde také k valorizaci nejnižších úrovní zaručené mzdy ve všech osmi skupinách prací odstupňovaných podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Nové úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2015 budou činit:

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu