Návrh zákona o hromadném řízení na půdě Poslanecké sněmovny

S ohledem na počáteční fázi legislativního procesu představujeme základní obrysy nové podoby zákona, který v ČR zavede hromadné žaloby. Pomalu ale jistě se připravuje právní úprava hromadného řízení. Ta občanské soudní řízení doplní o zcela nové instituty, s kterými české soudy ani účastníci řízení nemají zkušenosti.

Mgr. Jiří Kůraadvokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Jelikož návrh zákona, který obsahuje celkem 167 paragrafů, již doputoval do Poslanecké sněmovny, a ta ho bude brzy v rámci prvního čtení projednávat, představujeme Vám základní obrysy nové regulace.

Hromadným řízením se rozumí občanské soudní řízení (nikoli správní či trestní), v rámci kterého mají být projednávány a rozhodovány spory o právech více osob, které se vyznačují stejným či podobným skutkovým nebo právním základem. Podkladem pro takový postup bude hromadná žaloba, pro kterou zahraniční jurisdikce užívají pojem kolektivní žaloba.

V hromadném řízení mají být projednávány a rozhodovány spory mezi podnikateli a spotřebiteli. Návrh zákona se tak omezuje na vymáhání nároků, které se týkají práv spotřebitelů jako koncových zákazníků a vyplývají ze vztahů business-to-consumer (b2c). Aplikace zákona bude – alespoň z počátku – vymezena velice úzce a zůstane otázkou, zda se po vzoru vybraných zahraničních jurisdikcí v budoucnu rozšíří i na spory mezi podnikateli samotnými.

Navrhuje se, že hromadné řízení bude mít dvojí podobu, a to tzv. přihlašovací (založené na principu opt-in) a odhlašovací (založené na principu opt-out). Přihlašovací hromadné řízení je přitom základní formou, kterou návrh zákona upřednostňuje.

Návrh zákona o hromadném řízení má své příznivce i odpůrce. Proto očekáváme na půdě Poslanecké sněmovny bouřlivou diskuzi. Lze tak předpokládat, že návrh zákona se ještě změní. Detailněji Vás o tom budeme informovat v jednom z nadcházejících článků.

zdroj: bnt journal


Zdroj:
Sněmovní tisk č. 775, dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=775

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři