Uplatnění videokonference v rámci civilního soudního řízení

Rok 2020 se nese ve znamení udržování společenského odstupu (social distancing). Jak je na tuto situaci připraveno civilní soudní řízení? V září 2017 – dlouho před začátkem současné pandemie – nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která civilním soudům umožnila k provádění úkonů užívat technická zařízení pro přenos obrazu a zvuku.

Mgr. Jiří Kůraadvokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Prostřednictvím videokonferenčního zařízení je možné zprostředkovat přítomnost účastníka řízení (žalobce či žalovaného) nebo tlumočníka na jednání, provést výslech svědka, znalce nebo účastníka. Videokonference je dále možná ve fázi dokazování a provádění důkazů.

Soud je oprávněn užít videokonferenční zařízení pouze na návrh jednoho z účastníků řízení nebo v případě, že jeho užití je účelné. Jde například o zajištění přítomnosti účastníka nebo svědka , který se nachází ve věznici či ve zdravotnickém zařízení a je tak obtížné zajistit jeho přítomnost v jednací místnosti soudu. Za neúčelné by naopak bylo možné považovat výslech klíčového svědka, jehož osobní přítomnost na soudním jednání je důležitá z důvodu posuzování jeho věrohodnosti.

Při samotném konání videokonference je nejprve zapotřebí ověřit totožnost dané osoby. Tento krok v praxi zajišťuje se souhlasem předsedy senátu (soudce) zejména pověřený zaměstnanec soudu nebo věznice. Soudce úvodem rovněž osobu poučí mimo jiné o způsobu provedení úkonu a zejména ji informuje, že je oprávněna kdykoli v průběhu videokonference podávat námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. Pověřený zaměstnanec, který ověřil totožnost osoby, je po celou dobu videokonference přítomen na místě společně s ní, což by mělo zaručovat vážnost videokonference. Nelze zapomínat, že v každém případě jde o úkon soudu, u kterého má být zajištěna dostatečná míra důstojnosti a formálnosti. Při videokonferenci se vždy pořizuje obrazový a zvukový záznam, který osvědčuje její průběh.

V rámci probíhající digitalizace soudnictví a státní správy jako celku jde o vítaný prvek, který nachází uplatnění nejen v době krize. Možnost videokonference přináší s sebou řadu benefitů, může na příklad přispět k urychlení a zefektivnění justice, protože se jejím užití eliminuje nutnost odročovat soudní jednání.

Zdroj: bnt journal


Zdroj:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přdpisů


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři