Komentář k NOZ: § 34 - Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let

Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.

Komentář

Přijetím nového občanského zákoníku nedošlo k zahrnutí pracovněprávních vztahů přímo do občanského práva. Pracovněprávní vztahy jsou tak nadále upraveny primárně samostatným zákonem - zákoníkem práce, nicméně statusové otázky této úpravy řeší obecná ustanovení občanského zákoníku o fyzických osobách. Konkrétně ustanovení paragrafů § 34 a § 35 se zabývají otázkou závislé práce a pracovněprávní svéprávností zaměstnance. Uvedené znění ustanovení § 34 NOZ bylo převzato ze zákoníku práce (§ 346a) a vychází z tradice absolutního zákazu závislé práce osobám mladším 15 let nebo těm, kteří nemají ještě ukončenou povinnou školní docházku. Druhá věta tohoto ustanovení reflektuje společenskou potřebu výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti dítěte. Jednotlivé podmínky stanovuje speciální zákon, zákon o zaměstnanosti, který pro výkon těchto činností požaduje, na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého, souhlas příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

 

Právní stav komentáře k 1. 1. 2014


Související předpisy

  • důvodová zpráva k NOZ
  • 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • čl. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 138, o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
  • směrnice Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých zaměstnanců

Související ustanovení

  • § 31, 35, 2401 NOZ, § 121 a násl. ZoZ, § 6 ZP

Související pojmy

  • nezletilí, svéprávnost, závislá práce
  • výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

Podle právní úpravy do 31. 12. 2013

  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu