Důležité změny v regulaci reklamy na výrobky cílící na zdraví

Dne 26. 5. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o regulaci reklamy, která zavádí specifická a detailní pravidla regulace reklamy na zdravotnické prostředky v ČR.

advokát, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Zdravotnictví, lékař, zdravotnické pomůcky.
Foto: Fotolia

Zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (ZP) jsou vedle léčivých přípravků komoditou, která má přímý vliv jak na zdraví jednotlivců, tak široké veřejnosti.

V současné době však v České republice neexistuje zvláštní regulace reklamy na ZP a tato reklama podléhá stejným pravidlům jako u běžných výrobků. Dozor nad reklamou je svěřen krajským úřadům, které v tomto segmentu nemají bližší specializaci, a nikoli Státnímu ústavu pro kontrol léčiv (SÚKL), který dozoruje trh zdravotnických prostředků.

To se brzy změní. Po vzoru regulace reklamy na léčivé přípravky, i u ZP bude regulace doplněna o detailní a specifická pravidla reklamy cílené na širokou laickou veřejnost a odborníky (tj. osoby oprávněné ZP předepisovat nebo vydávat, např. lékaři). Nová pravidla se dotknou široké škály lidské činnosti, a to od reklamy v užším slova smyslu (formulace a obsah) po poskytování vzorků ZP, návštěvy obchodních zástupců u odborníků či sponzorování vědeckých kongresů a obdobných setkání.

Nová pravidla se uplatní nehledě na zařazení daného ZP do příslušné rizikové třídy.

Orgánem dozoru se stane SÚKL a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, půjde-li o reklamu na ZP šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání.

Novela zákona dále zavádí pravidla reklamy na tzv. výrobky cílící na zdraví. Jedná se o výrobky, které nejsou léčivým přípravkem, ani ZP, nicméně se tak tváří. Do této kategorie by mohla spadat nositelná elektronika, např. chytré hodinky měřící tělesné funkce či sporttestery, nebo různé druhy doplňků stravy či kosmetiky.

Novela zákona o regulaci reklamy tak bude mít vliv nejen na farmaceutický sektor, ale i na subjekty podnikající mimo tuto oblast. Všem zainteresovaným subjektům tak lze doporučit seznámit se s novou právní úpravou a zrevidovat své reklamní kampaně, obchodní praktiky, jakož i jiné formy propagace nabízených produktů, a to nejpozději do 26. 5. 2021, respektive do konce 6 měsíčního přechodného období od účinnosti zmiňované novely.

Zdroj: bnt legal

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články