ochrana spotřebitele

Spotové ceny energií: Ví spotřebitel, co to znamená? A měl by mu to dodavatel vysvětlit?
Ceny energií

Spotové ceny energií: Ví spotřebitel, co to znamená? A měl by mu to dodavatel vysvětlit?

Produkty za spotové ceny, na nichž mohli spotřebitelé v minulosti de facto jen vydělat, se už v průběhu roku 2021 staly pro většinu spotřebitelů nevýhodné. Přesto od nabízení spotových produktů dodavatelé neustoupili, ba naopak. Co by měli dodavatelé při nabízení spotových produktů spotřebitelům sdělit? A co dodavatelům hrozí, pokud tak neučiní?

„Tlačítková novela“ spotřebitelského práva - přehledný check-list nových povinností e-shopistů
Elektronické obchodování, změna DPH

„Tlačítková novela“ spotřebitelského práva - přehledný check-list nových povinností e-shopistů

Aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší zásadní změny v právu ochrany spotřebitele a dotkne se mimo jiné provozování e-shopů. Novela již byla schválena oběma komorami Parlamentu a čeká již jen na podpis prezidenta.

Čelíte drahým energiím kvůli ukončení činnosti dodavatele? Uplatněte nárok na náhradu škody

Čelíte drahým energiím kvůli ukončení činnosti dodavatele? Uplatněte nárok na náhradu škody

V obtížné situaci se ocitli zákazníci, kteří počítali se sjednanou fixní cenou energií, ale jejich dodavatel nepředvídaně ukončil svou činnost, stejně jako v minulém roce Bohemia Energy. Pokud je to i váš případ, můžete se domoci náhrady škody.

Vincenc Bouček