ochrana spotřebitele

Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu

Částečná neplatnost právního jednání v českém právním řádu

Částečnou neplatnost právního jednání v tuzemském právu upravuje § 576 o. z., který stanoví konkrétní podmínky, za kterých je tohoto postupu možno využít, respektive za jakých podmínek je zapotřebí preferovat na základě neplatnosti určité jednotliviny neplatnost celého právního jednání.