Rozdělení pozemku bez změny vlastníka – stará zpráva, která přesto občas překvapí

Rozdělení pozemku jednoho vlastníka na více částí, aby byl nový pozemek v budoucnu kdykoli rychle a bez dalšího papírování připraven k prodeji? Před rokem 2018 věc nemožná. Před změnou zákona bylo rozdělení pozemku možné jen tehdy, pokud se oddělená část pozemku současně převáděla na jiného vlastníka. Bohužel ovšem stále existují katastrální úřady, kde se někteří pracovníci požadavku na rozdělení pozemku bez změny vlastníka přinejmenším diví.

vedoucí advokát, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
Foto: Shutterstock

Pokud je i pro Vás dělení pozemků tak trochu neznámá, přečtěte si, jaké podklady budete potřebovat a jak postupovat, pokud zamýšlíte svůj pozemek rozdělit:

Fáze první – souhlas obce a stavebního úřadu

O vydání souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků je nejdříve třeba zažádat obec. žádost se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor je v příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Kromě jiného je třeba k žádosti dodat výřez katastrální mapy se zaznačeným pozemkem, který se má dělit, a s vyznačením nové hranice dělicí nově vznikající pozemky. Vyznačit je nutné i přístup na nově vzniklý pozemek. Souhlas s dělením však nemusí být vždy udělen. Nejčastějším důvodem je, že k nově vzniklému pozemku nebude zajištěn přístup z veřejné komunikace.

Jakmile je dělení schváleno obcí, musí navrhovaný záměr schválit i příslušný stavební úřad.

Fáze druhá – geometrický plán

Po získání souhlasu obce a stavebního úřadu je třeba nechat vyhotovit geometrický plán, kde bude nový pozemek zakreslen a bude mu přiděleno parcelní číslo. Geometrický plán musí být následně schválen příslušným katastrálním úřadem.

Fáze třetí – zápis nového pozemku do katastru nemovitostí

Návrh na zápis nového pozemku do katastru nemovitostí se opět podává na předepsaném formuláři, který lze najít na webu www.cuzk.cz. K formuláři se připojí všechny výše uvedené podklady, tj. geometrický plán, souhlas stavebního úřadu a také dokument prokazující vlastnictví pozemku. Pokud návrh nepodává vlastník pozemků osobně, nezapomeňte na plnou moc.

Jak dlouho to celé bude trvat?

Rozdělení pozemku až do zápisu nového pozemku do katastru nemovitostí trvá v optimálním případě přibližně 2 až 3 měsíce. Všechny úřady mají nicméně pro vyřízení žádostí 30denní lhůty, takže výsledný čas může být i delší, a to nemluvíme o situaci, kdy by se v procesu dělení vyskytly nějaké komplikace.

Rada na závěr

Dodejme, že pokud zamýšlíte nově oddělený pozemek následně prodat, je rozhodně výhodnější zapisovat nový pozemek do katastru nemovitostí současně s jeho převodem na nového vlastníka. Katastr to vyřídí v rámci jednoho řízení, takže si ušetříte jeden krok navíc a další čekání.

Článek byl převzat z newsletteru advokátní kanceláře.

Hodnocení článku
69%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu