Rozhovor: Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů

Každý z nás se může stát obětí trestného činu. Kromě policie, právníků a soudů existuje ještě jedna služba, která může oběti pomoci vyrovnat se s nepříznivými dopady souvisejícími s kriminalitou. Pomůže obětem vyznat se ve složitosti trestního řízení a spleti paragrafů.

Foto: Fotolia

Pomáhá nejen právním, ale i psychologickým poradenstvím. Služba je odborná, bezplatná a diskrétní. Probační a mediační služba (PMS) nabízí tuto pomoc lidem, kteří se stali obětí trestného činu v rámci projektu „Proč zrovna já?“. Na to, co vše projekt nabízí a kde pomoc nalezneme, jsme se zeptali manažerky projektu Štěpánky Hovorkové.

Štěpánko, mohla byste nás s projektem seznámit? Co je hlavním cílem projektu a z jakých zdrojů je financován?

Ano, ráda. Jedná se o projekt, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také částečně ze státního rozpočtu ČR. Tento projekt je orientován hlavně na pomoc obětem trestných činů 
a navazuje na zkušenosti z předešlých úspěšných projektů, které se také zabývaly poradenstvím pro oběti trestných činů. Hlavním cílem projektu je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Tato podpora a pomoc je poskytována osobně v našich poradnách, nebo telefonicky či emailem.

Tím se dostáváme k činnosti poraden a k tomu, kdo všechno za Vámi může přijít a v jakých záležitostech se na Vás mohou klienti obracet?

Přijít může kdokoliv, kdo se cítí být obětí trestného činu. Je jedno, zda již oběť stačila podat trestní oznámení, či nikoli. V tomto nám velmi pomohl zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který stanoví, že každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li o zneužití postavení oběti.

Návštěva během našich poradenských hodin je možná i bez objednání, v ostatních případech nás klienti mohou kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem. V poradnách je vyslechnou naši poradci a navrhnou další postup. Ráda bych zde zmínila, že všichni naši poradci byli vybráni na základě jejich dlouholetých zkušeností s prací s oběťmi trestných činů a následně vyškoleni, aby mohli poskytovat odbornou a hlavně rychlou pomoc. Poskytujeme právní i psychosociální pomoc. Mimo jiné například doprovázíme oběti k orgánům činným v trestním řízení a v případě potřeby nabídneme psychosociální poradenství a následnou psychoterapii.

Na internetu lze vyhledat velké množství subjektů, které také poskytují pomoc obětem trestných činů. Liší se nějak pomoc nabízená Vámi od té, kterou zprostředkovávají jiné subjekty?

Naši výhodu spatřuji v tom, že jsme státní zaměstnanci. Otevírá nám to dveře u soudců, státních zástupců a příslušníků policie a můžeme tak navázat na předešlou spolupráci v rámci jiných aktivit PMS. Další výhodou je i to, že PMS nabízí, případně zprostředkovává, komplexní pomoc, a tedy i v těch případech, kdy nemůže poskytnout pomoc sama, klienta nasměruje na vhodného poskytovatele pomoci. Z toho vyplývá, že určitě nejde o rivalitu mezi námi a ostatními subjekty, ale spíše o spolupráci s jasným cílem, kterým je poskytnout účinnou pomoc co největšímu počtu obětí. O tom svědčí i to, že do projektu jsou zapojeni i externí dodavatelé, tedy poskytovatelé další pomoci obětem trestné činnosti. Dobrou zprávou pro klienty je, že služby poradců jsou bezplatné a je-li to přání klienta, tak i anonymní.

Oběťmi jakých činů jsou vaši klienti nejčastěji?

Toto je jeden z údajů, který v rámci projektu sledujeme a vedeme o něm statistiku v jednotlivých regionech. Z celorepublikového hlediska jsou nejvíce zastoupeny majetkové trestné činy s 34 procenty a následují násilné trestné činy s 26 procenty. Častějšími oběťmi jsou ženy, poměr k mužům je přibližně 60:40.

Málokdo ví, že oběti trestných činů mohou žádat odškodné. Mohou ve Vašich pobočkách požádat o radu, zda mohou získat odškodné a jakým způsobem?

Ano, samozřejmě, je to součástí poradenství, které zajišťujeme a naše klienty o této možnosti informujeme. Ačkoliv se hovoří o odškodnění, jde vlastně o peněžitou pomoc od státu. Účelem je rychlá pomoc oběti v co nejkratší době po spáchání trestného činu. Pravdou je, že povědomí o této možnosti je malé a proto všichni naši poradci, jakmile zjistí, že klient splňuje podmínky, tak jej o této možnosti informují a poradí další postup. Je však třeba také zmínit, že možnost získat tuto peněžitou pomoc je dána zákonem a nárok na tuto pomoc tedy nemá každý.

Zaměřuje se Váš projekt také na prevenci? Mám na mysli například preventivní semináře pro potenciální oběti trestného činu. V poslední době často čteme o seniorech, kteří mohou být velmi snadno zranitelný cíl.

Naši koordinátoři spolu s poradci pořádají besedy v domovech a klubech pro seniory, kde je seznamují se službami, které jim můžeme poskytnout v poradnách. Je navázán kontakt s Univerzitami třetího věku, kde jsou naplánované semináře, aby se povědomí o projektu rozšířilo mezi co největší okruh lidí. Velmi často jsou besedy a semináře pořádány spolu s Policií České republiky a Městskou policí a senioři tedy dostanou kompletní informace, jak snížit riziko, že se stanou obětí trestného činu, či jak postupovat, když už ke spáchání trestného činu došlo. Preventivní programy poskytujeme nejen pro seniory, ale i pro mládež a jiné ohrožené skupiny.

Existuje i další osvětová činnost, například máte vlastní webové stránky, vydáváte informační brožurky nebo manuál pro oběti trestných činů?

Projektu jsou věnovány stránky www.restorativnijustice.cz, kde je možné se seznámit s projektem, zjistit kontakty na nejbližší poradny a stáhnout manuál pro oběti. Je to vlastně přehled místních organizací a služeb zabývajících se pomocí obětem, včetně aktuálních kontaktů. Za Probační a mediační službu vydáváme a distribuujeme letáky do jednotlivých měst a snažíme se rozmístit plakáty na veřejně přístupných místech. Na těchto letácích a plakátech jsou uvedeny kontakty na poradny a poradenské hodiny poraden. V některých městech se díky součinnosti s městskými úřady daří vydávat brožury zaměřené na pomoc obětem trestných činů.

Co se během roku v projektu změnilo, jak byste uplynulý rok zhodnotila z Vašeho pohledu?

Podařilo se vyjednat rozšíření projektu a jeho prodloužení do 31. 8. 2015. Díky tomu mohl být navýšen počet poraden a v současné době probíhá intenzivní proškolení nových poradců. Od začátku projektu navštívilo naše poradny celkem 2 111 klientů a jejich počet se neustále zvyšuje. Na první pohled to sice nevypadá jako vysoké číslo, ale je třeba si uvědomit, že spousta obětí se se svým traumatizujícím zážitkem nikomu nesvěří, nebo o existenci poraden ani nevědí. Úspěšnost poraden je tedy z našeho pohledu vysoká a jejich fungování určitě dává smysl, zrovna nedávno kolegyním přišel pohled od paní, naší bývalé klientky, ve kterém nám ještě jednou děkuje za pomoc a chce i nadále zůstat v kontaktu. To potěší a dodá to energii do další práce.

Je naopak něco, co byste ráda změnila?

Projekt je připraven kvalitně, takže není třeba jej zásadně měnit, ale potěšilo by nás, kdyby se o našich službách dozvědělo co nejvíce lidí. Pořádáme besedy a konference, ale v mediích není projektu a obětem trestných činů obecně věnován dostatečný prostor, což je škoda, a v tomto směru stále spatřujeme určité mezery.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů v tomto projektu.

Děkuji. Závěrem bych chtěla poděkovat za prostor, který byl věnován představení projektu „Proč zrovna já?“ a připomenout, že poradenské hodiny našich poraden v regionech jsou k dispozici na internetu na stránkách www.restorativnijustice.cz.

Rozhovor je převzat z webu justice.cz.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu