Závaznost zahraničních rozsudků

Dne 17. 12. 2014 Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 30 Cdo 3671/2013 posuzoval případ, kdy by měla být exekuce zastavena na základě zahraničního (slovenského) rozhodnutí o tom, že osoba, která podepsala exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti, není jednatelem společnosti.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Pro pokračování exekuce hovořila skutečnost, že nebyla výrokem soudu prohlášena neplatnost valné hromady, na níž byl jednatel zvolen, a deklaratorní rozhodnutí o tom, že dotyčný není jednatelem společnosti, bylo vydáno až po nařízení exekuce. Na druhou stranu samotné odůvodnění slovenského rozsudku uvádí, že valná hromada nebyla řádně svolána a že dotyčný nebyl jednatelem platně zvolen.

Dle Nejvyššího soudu je na území ČR rozhodnutí vydané v jiném členském státě EU závazné v tom rozsahu, v jakém je závazné v členském státě EU, v němž bylo rozhodnutí vydáno (na základě nařízení Brusel I).  Jelikož podle Slovenských soudů v situaci, kdy nelze dosáhnout nápravy žalobou na neplatnost usnesení valné hromady (což je tento případ), je třeba odstranit právní nejistotu určovací žalobou, která působí zpětně, pak je takové rozhodnutí v tomto rozsahu závazné i v ČR.  Z tohoto důvodu bylo třeba zastavit výkon rozhodnutí z tzv. jiného důvodu, pro který nelze rozhodnutí vykonat.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu