Důvody vazby předstižné

Na počátku řízení, při rozhodování o vzetí obviněného do vazby, byl dovozen pouze důvod vazby koluzní. Komentář k rozhodnutí Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2013, sp. zn. 44 To 92/2013

předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie
Rozhodnutí soudu o nekalé soutěži
Foto: Fotolia

V předloženém případu se blížil v době rozhodování stížnostního soudu konec lhůty vazebního důvodu dle § 67 písm. b tr. ř. ve smyslu omezení dle § 72a odst. 3 tr. ř.. Proto se rozhořel spor o rozšíření vazebních důvodů, který řešil stížnostní soud mimo jiné uvedenou právní větou. Jinak by totiž musel být obviněný propuštěn na svobodu.

Důvod vazby předstižné na počátku vyšetřování shledán nebyl, neboť nebyl dosud zjištěn celkový rozsah trestné činnosti, jíž se měl obviněný dopustit, zdůraznil i stížnostní senát. Ten byl zjištěn až v průběhu vyšetřování a proto policejní orgán svým usnesením ze dne 20. 1. 2013 proti obviněnému rozšířil trestní stíhání podle § 160 odst. 1, 5 tr. řádu, pro skutek kvalifikovaný jako zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm.c) tr. zákoníku, spáchaný  dílem samostatně a dílem ve spolupachatelství. Vzhledem k rozsahu a době páchání nově stíhané trestné činnosti, kterou si obviněný opatřoval prostředky k obživě, u obviněného vyvstal nově i důvod vazby předstižné a nelze tak dle stížnostního senátu postup orgánů činných v přípravném trestním řízení považovat za nezákonný.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články