Věcná legitimace spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Občanská sdružení (spolky) jsou rovnocenným subjektem práva, avšak jsou též významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformální, potřebná oprávnění postrádající roli při prosazování jeho zájmů... Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14

Foto: Fotolia

Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14

Aktuální, mediální a společnost štěpící téma faktické pozice spolků při uplatňování skupinových zájmů vyřešil Ústavní soud v předmětném rozhodnutí, v němž mj. stojí za zaznamenání přímé vysvětlení vztahu k dřívější judikatuře

Svým závazným a z pohledu dosavadní judiciální praxe rozšiřujícím výkladem chce Ústavní soud vyjádřit více, než bylo dosud řečeno, zároveň však ne více, než je v jeho pravomoci. Závisí na rozumně uvažujícím soudci, aby v rámci komplexní úvahy a s vědomím společenského významu územního rozvoje dokázal posoudit, zda je určitý subjekt práva oprávněn k účasti v řízení o zrušení opatření obecné povahy.

a vůbec jakási všeobecná závěrečná klauzule, kterou Ústavní soud považoval za potřebné k vlastnímu rozhodnutí připnout – jejím účelem je zřejmě „vysvětlit vysvětlené“, což ještě samo o sobě nemusí být špatným záměrem.

Z některých judikátů jakoby zaznívala obava z nadměrných komplikací řízení, v nichž budou vystupovat subjekty hájící šíře formulované zájmy občanů. Taková obava však není opodstatněná: zachována zůstává možnost, aby v zájmu procesní ekonomie soud doručoval veřejnou vyhláškou a například též rozhodl, že osoby zúčastněné na řízení uplatní svá procesní práva prostřednictvím společného zmocněnce, jehož si za tímto účelem zvolí.

Možná větším problémem je jistá predikce, která se staví optimisticky k otázce dalšího uvolnění mantinelů pro zásahy do činnosti orgánů veřejné správy, aniž by ale přinesla argumentaci, zda (a v jaké míře) může mít tento průlom dopady do většinového zájmu. Odpověď na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Je škoda, že skutečný diskurs na toto téma fakticky neprobíhá a Ústavním soudem vzpomínané „obavy z nadměrných komplikací řízení“ (viz výše) jsou jednoduše označeny za neopodstatněné.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu