Nedostupný svědek

Dvojím marným předvoláním svědka a jedním pokusem o doručení předvolání prostřednictvím policie nelze naplnit zákonné předpoklady pro závěr, že by byly naplněny podmínky uvedené v písm. a) v § 211 odst. 2 tr. řádu, tedy, že by bylo nějak doloženo, že osoba svědka zemřela nebo se jinak stala nezvěstnou. Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 67 Tmo 1/2014

předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie
Platnost prodeje pozemků u dejvického nádraží
Foto: Fotolia

Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 67 Tmo 1/2014

Ve smyslu ustanovení § 211 odst. 2 písm. a) tr. řádu lze protokol o výpovědi svědka přečíst též tehdy, byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovení tohoto zákona a taková osoba (myšleno svědek) zemřela nebo se stala nezvěstnou, pro dlouhodobý pobyt v cizině nedosažitelnou nebo onemocněla chorobou, která natrvalo nebo po dohlednou dobu znemožňuje její výslech.

V daném případě je třeba uvést, že svědecká výpověď je, jak již vyplývá ze skutku, kterým byl obžalovaný uznán vinným, klíčovým a v podstatě jediným důkazem v otázce viny či neviny mladistvého obžalovaného.

V předloženém případě je ve spise založen protokol o výslechu svědka, který byl proveden v přípravném řízení za přítomnosti obhájkyně a i jinak správným zákonným způsobem, čímž byly splněny podmínky § 211 odst. 2 v části uvozovací věty. Ze spisového materiálu však vyplynulo, že na první nařízené hlavní líčení uvedený svědek nebyl soudem vůbec předvoláván a poté, co obě strany trvaly na jeho osobní účasti, byl na další líčení předvoláván ze dvou adres, přičemž z adresy v Libni bylo zjištěno, že se tam nezdržuje, že je odstěhován a z druhé adresy bylo zjištěno, že předvolání nepřebral. Vzhledem k neúčasti jmenovaného svědka bylo druhé hlavní líčení dne 11.9.2013 odročeno na 30.10.2013 a svědek byl opět ze zcela stejným výsledkem předvolán z obou uvedených adres s tím, že znovu bylo uvedeno, že z jedné je odstěhován a z druhé si nepřevzal korespondenci. Taktéž byly příslušné orgány Policie ČR požádány o předvedení tohoto svědka, tedy orgány Policie ČR Místní odd. Makovice pro adresu ve Kbelích a Místního odd. Libeň pro adresu na Praze 8 na toto třetí hlavní líčení, přičemž v obou případech bylo orgány policie konstatováno, že jmenovaný nebyl zastižen, nepodařilo se dostat do domu, kontaktovat jmenovaného, který není uveden ani na zvoncích, a proto nebylo žádosti o předvedení orgány Policie ČR vyhověno. Současně obvodní soud zjistil z evidence vězňů, že se svědek nenachází ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody a že kromě adresy na Praha 8 -Libeň, žádnou jinou adresu hlášenu nemá. Poté se obvodní soud spokojil s těmito náležitostmi a i přesto, že souhlas se čtením této svědecké výpovědi dalo pouze státní zastupitelství nikoliv strana mladistvého obžalovaného, tuto svědeckou výpověď přečetl a provedl jako důkaz a ve věci rozhodl napadeným rozsudkem.

Odvolací soud po pečlivém prostudování a revizi předloženého spisového materiálu dospěl k závěru, že je postup Obvodního soudu pro Prahu 8 nedostatečný, v rozporu se zásadami trestního řízení a s platnou právní úpravou, zejména zásadami ústnosti a bezprostřednosti, byl učiněn tak, že nebyly řádně zjištěny všechny potřebné skutkové okolnosti, bylo narušeno právo obžalovaného na jeho řádnou obhajobu, na právo klást svědkovi doplňující otázky a podobně a na základě špatně a předčasně učiněných skutkových závěrů, bylo ve věci vydáno nesprávné rozhodnutí nalézacího soudu v části odsuzující, přičemž jeho postup ohledně předvádění svědka a dalších úkonů k zajištění jeho účasti u hlavního líčení se jeví jako nedostatečný a spíše formální.

Rozhodně nelze z obsahu spisového materiálu dojít k závěru, že by byly naplněny podmínky uvedené v písm. a) v § 211 odst. 2 tr. řádu, tedy, že by bylo nějak doloženo, že osoba svědka zemřela nebo se jinak stala nezvěstnou, což se s ohledem na její věk dvaceti let  nejeví příliš aktuální, taktéž i s ohledem na okolnosti případu a všechny okolnosti vyplývající ze spisu z ničeho nebylo možno dovodit, že by se snad zdržoval dlouhodobě v cizině, byl osobou nedosažitelnou a už vůbec nebyl zjištěno žádný podklad pro informaci o onemocnění vážnou chorobou, která by znemožňovala jeho výslech a z těchto důvodů nemohly být ani splněny zákonné podmínky pro přečtení této svědecké výpovědi a postup obvodního soudu byl tedy v rozporu s platnou právní úpravou.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu