Účastenství na těžkém ublížení na zdraví

Pro účastenství na těžším následku je rozhodující představa obžalovaného o tom, jak bude jednat spoluobžalovaný útočník, jemuž pomáhá, a k jakým následkům může počínání tohoto útočníka vést, což platí i tehdy, pokud vlastní pachatel zaútočí vůči poškozenému jinak, ovšem pro poškozeného stejně nebezpečným způsobem. Komentář k Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, sp. zn. 1 Tmo 22/2014

předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie

Komentář k Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, sp. zn. 1 Tmo 22/2014

Odvolací soud ve svém rozhodnutí zdůrazňuje, že soud prvního stupně došel k závěru (nepříliš podrobně odůvodněnému), že obžalovanému nelze klást k tíži pomoc k pokusu vraždy ze strany dalšího spoluobžalovaného, když v tomto směru tento posléze zmíněný obžalovaný svým jednáním (opakovaná razantní bodnutí i velkou silou, narušení žeberní kosti, do oblasti hrudníku) již vybočil z představ obžalovaného o průběhu a intenzitě útoku.

Otázkou i pro apelační senát ovšem je, zda obžalovaný vůbec věděl, že ze strany některého z jeho společníků bude vůči poškozenému užit nůž, zejména pokud by nůž byl vyndán z kapsy a užit k útoku až uvnitř baru, jak to dosud soud prvního stupně dovozuje, aniž by o tom obžalovaný věděl. Ze skutkového děje, zatím zjišťovaného soudem prvního stupně, lze usuzovat, že obžalovaný registroval před barem pouze to, že spoluobžalovaný užil proti poškozenému obušek.

Je otázkou, jak závažná poranění mohla být touto zbraní způsobena – v tomto směru ani vyšetřovatel při přibrání znalce, ani soud při výslechu znalce v hlavním líčení nepoložili znalci – soudnímu lékaři otázku, jaká a jak závažná zranění mohla být zajištěným obuškem ránou s rozmachem (o němž vypovídají svědkové) při zásahu hlavy, případně i jiných částí těla poškozeného, tomuto způsobena.

Pokud by mohla být obuškem způsobena i těžká újma na zdraví, což bude třeba doplněním dokazování v tomto směru ještě objasnit, lze uvažovat o posuzování počínání obžalovaného tak, jak to učinil soud prvního stupně, či spíše o pomoci pouze k pokusu těžké újmy na zdraví dle § 24 odst.1 písm.c), § 21 odst.1, § 145 odst.1,2 písm.g) tr.zákoníku, když lze vycházet z toho, že zranění, které poškozený po úderu obuškem utrpěl na hlavě, závažnosti těžké újmy na zdraví nedosahuje.

U poškozeného nesporně došlo k těžké újmě na zdraví, ta však byla způsobena nikoliv obuškem, ale jiným způsobem útoku, bodnými ranami nožem. Za tohoto stavu věci vyvstává otázka, zda o způsobení těžké újmy na zdraví mohl obžalovaný vůbec uvažovat. Odvolací senát znovu zdůrazňuje, že jednak dosud nebylo objasněno, jak závažné zranění mohlo být způsobeno užitím pouhého obušku, jednak je otázkou, zda a v jakém směru mohl obžalovaný počítat s tím, že vůči poškozenému bude užito nože a útok tedy bude podstatně nebezpečnější než by tomu bylo při použití pouze obušku.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu