Názvy volebních stran v komunálních volbách nesmí být zaměnitelné s názvy politických stran a hnutí

Převzato z tiskové zprávy Ústavního soudu č. TZ 10/2019

Ústavní soud

Ústavní soud

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zamítl ústavní stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, neboť dospěl k závěru, že tímto rozhodnutím nebyla porušena základní práva ani svobody stěžovatelky – volební strany TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“.

Ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, kandidovalo politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jako součást koalice – volební strany nazvané TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“. Politické hnutí Pro Prahu spolu s nezávislými kandidáty se do těchto voleb registrovalo jako volební strana nazvaná STAROSTOVÉ PRO PRAHU. Stěžovatelka se bránila proti registraci této volební strany, neboť název STAROSTOVÉ PRO PRAHU považovala za zaměnitelný s názvem politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, a namítala, že tento název bude mást voliče. Městský soudu v Praze stěžovatelce nevyhověl, protože podle něj registračním úřadům ani volebním soudům nebyla zákonem svěřena kompetence přezkoumávat, zda jde o zaměnitelné názvy. Proti jeho rozhodnutí podala stěžovatelka ústavní stížnost.

Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí označuje všechny kandidující za volební strany. Každá volební strana si musí zvolit svůj název.

Ústavní soud korigoval názor Městského soudu v Praze, neboť ústavně zaručené právo na svobodné volby v sobě zahrnuje i závazek, aby veřejná moc zajistila svobodné vyjádření vůle voličů ve volbách. Název volební strany je pro voliče nejvýznamnějším z identifikačních údajů, které jsou na hlasovacích lístcích uvedeny. Nelze proto připustit, aby volební strany vystupovaly pod názvem, který je z pohledu průměrného voliče zaměnitelný s názvem politické strany či hnutí, jež se na vytvoření této volební strany nepodílely. Registrační úřady a případně i volební soudy se proto musí zabývat tím, zda název volební strany není zaměnitelný.

Ústavní soud ovšem dospěl k závěru, že název volební strany STAROSTOVÉ PRO PRAHU není zaměnitelný s názvem politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Výraz starosta, který se objevuje v obou názvech, je označením veřejné funkce podle zákona o obcích. Žádná politická síla si tak toto označení nemůže „přivlastnit“ a dovozovat, že má výlučná či přednostní práva jej užívat ve svém názvu, ani se domáhat zvýšené právní ochrany tohoto označení jako součásti svého názvu.

Zaměnitelnost obou názvů se proto musí posuzovat s ohledem na další prvky. Výraz nezávislí představuje stejně důležitou část názvu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jako výraz starosta, o čemž svědčí i zkratka tohoto hnutí – STAN. Jedině název tohoto hnutí jako celek může být chráněn proti zaměnitelnosti. Volební strana STAROSTOVÉ PRO PRAHU však výraz nezávislí ve svém názvu neužila a místo toho použila dodatek „pro Prahu“. Oba názvy se tedy liší těmito dvěma podstatnými prvky, a tak je nelze považovat za zaměnitelné. Proto nedošlo k porušení ústavně zaručených práv stěžovatelky tím, že byla kandidátní listina volební strany STAROSTOVÉ PRO PRAHU zaregistrována.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

politické strany

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články