Postup elektronizace justice

Elektronizace justice se jeví jako nezvratný fakt. Z článku na České justici jsem se dozvěděl, že by měl být zřízen nový odbor pro elektronizaci justice. Vedle této skutečnosti nelze přehlédnout i to, že je v běhu výběrové řízení pro tvorbu elektronického spisu a také začala práce na úpravě procesních předpisů v souvislosti se zavedením elektronického spisu.

soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou

Vznik elektronického spisu jenom otázkou času. Co z toho pro ty, kteří pracují se soudním spisem vyplývá? V prvé řadě asi to, že nejen soudce, ale i všechny ostatní, kteří budou u soudu vystupovat, čeká změna práce se soudním spisem. Bude-li myšlenka elektronického spisu uchopena správně, pak lze očekávat, že práce se soudním spisem v elektronické podobě bude podstatně jednodušší a pružnější než v případě spisu, tak jak ho známe dnes. Je třeba se připravit na skutečnost, že každý kdo bude mít oprávnění se spisem pracovat, bude mít spis k dispozici a bude moci do něho nahlížet ze své kanceláře, ať už se bude jednat o soudce, advokáta, státního zástupce apod. V elektronickém spise bude moci pracovat souběžně více řešitelů a to i na více soudech. Elektronický spis bude vykazovat řadu přidaných funkcí, které budou zjednodušovat a zrychlovat práci.

Uznávám, že mezi odbornou veřejností zazní řada názorů, které nebudou se zavedením e-spisu souhlasit, zejména proto, že dosavadní systém práce je vyhovující, že bude daleko příjemnější pracovat s listinou formou, než elektronickým spisem, že bude existovat nebezpečí úniku informací z e-spisu a podobně. Pokud se nad celou věcí zamyslíme objektivně, pak zjistíme, že stejná rizika, která jsou spojena se zavedením e-spisu, existují už nyní a tato rizika jsou dnes možná i větší. Běžná je situace, kdy si advokát při studiu spisu fotí celý spis. Od tohoto okamžiku již vládne nad tím, kdo jakým způsobem se obsah spisu dozví. Není tedy podstatné, jestli bude schopen tyto informace získat online z elektronického spisu, nebo osobní účastí při studiu spisu. Stejně tak existence elektronického spisu nevylučuje, aby ten, kdo s dokumenty ve spisu pracuje, mohl pracovat s jejich písemnou formou. Elektronický spis bude umožňovat vytištění dokumentů a práci s nimi listinné podobě. Samostatnou kapitolou je pak skutečnost, že u elektronického spisu můžeme takřka s jistotou vyloučit ztrátu jakéhokoliv založeného dokumentu. Riziko ztráty dokumentu ze spisu je dnes podstatně vyšší. Stejně tak se zlepší evidence přístupu do spisu, bude zřejmé kdo, kdy a jakým způsobem se spisem pracoval nebo do něj nahlížel.

Současná zkušenost napovídá, že Ministerstvo spravedlnosti má v úmyslu naslouchat názorům odborné veřejnosti a vést konzultace o podobě a zejména pak užitných vlastnostech elektronického spisu. Stejně tak se včas snaží zachytit přesah elektronického spisu do procesních předpisů a tyto procesní předpisy připravit tak, aby bylo zavedení elektronického spisu v souladu s procesními předpisy i vnitřním kancelářským řádem a jednacím řádem. Zejména příprava procesních předpisů by mohla skýtat šanci na to, aby se řada procesních ustanovení v jednotlivých soudních agendách, sjednotila. Bylo by samozřejmě ideální, pokud by práce na jednotlivých procesních předpisech, zejména pak na občanském soudním řádu a trestním řádu probíhaly tak, aby v těchto jednotlivých předpisech dnes nebyl rozdíl v obecných ustanoveních, příkladmo lze uvést úpravu záznamu průběhu jednání.

Zavedení elektronického spisu nabízí zajímavou šanci, posunout se vpřed nejen co se týče stylu práce, ale také šanci na zjednodušení a zmodernizování procesních předpisů tak, aby odpovídaly potřebám dnešní doby.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články