doprava

Přepis vozidla bez součinnosti kupujícího či prodávajícího - první část

Přepis vozidla bez součinnosti kupujícího či prodávajícího - první část

Změna vlastníka motorového vozidla v registru silničních vozidel v případě převodu vlastnického práva je poměrně jednoduchý proces, kdy k dosažení změny v podstatě postačí navštívit jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, kde na základě společné žádosti stávajícího a nového vlastníka bude proveden tzv. přepis vozidla. Avšak, co v případě že jedna ze smluvních stran nespolupracuje a neudělila druhé straně plnou moc?

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Kladnu: kraj je povinen zajistit veřejnou dopravu v regionu

Ostře sledovaný spor mezi Středočeským krajem a městem Kladno o zajištění a financování veřejné dopravy dospěl až k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2023, č.j. 6 As 285/2022–83, ve kterém uspělo město Kladno. Rozsudek lze považovat za přelomový, neboť dosud se ani správní soudnictví, ani odborná literatura příliš nevěnovaly materii zajišťování dopravní obslužnosti a kompetencím územně samosprávných celků při jejím zajišťování.

Kolektiv autorů
Poskytovatelé přepravních služeb (Uber, Bolt, Liftago aj.) a jejich povinnosti

Poskytovatelé přepravních služeb (Uber, Bolt, Liftago aj.) a jejich povinnosti

S účinností od ledna 2023 vydalo Generální finanční ředitelství souhrnnou informaci k daňovým povinnostem osob, které poskytují přepravu zákazníků a spojují se s nimi prostřednictvím mobilní aplikace (kupříkladu Liftago, Uber či Bolt). Zpravidla se tedy týká řidičů poskytujících tzv. alternativní taxislužby.